Søg
Pressemeddelelse

1 million biler har kørt på Silkeborgmotorvejen

Med omkring 16.000 biler i døgnet i snit har trafikant nummer 1 million kørt på den nye Silkeborgmotorvej her i weekenden den 12. - 13. november. Dermed kører der 3.000 flere biler end forventet på vejen hvert døgn.
14. november 2016
 
Trafikanterne har taget godt imod den nye Silkeborgmotorvej. Der skulle nemlig kun gå godt to måneder eller mere præcist 62,5 døgn før trafikant nummer en million satte kursen ud på den nye Silkeborgmotorvej, der åbnede den 11. september i år. Det viser Vejdirektoratets trafiktællinger på motorvejen.
 
Dermed rundede det samlede antal biler på vejen det skarpe hjørne på omkring 1 million her i weekenden den 12. - 13. november.
 
”Vi må konstatere, at trafikanterne virkelig udnytter muligheden for at komme hurtigere og mere sikkert frem mellem Aarhus, Silkeborg og Herning. Det er jo dejligt at se, at motorvejen er efterspurgt, og at trafikanterne og samfundet dermed får glæde af den,” siger projektleder for Silkeborgmotorvejen, Mike Boesen.  
 
Trafiktallet stiger sandsynligvis
Tallene skal dog tages med det forbehold, at Vejdirektoratet kun har talt trafikken i godt en måned.  
 
”Men det betyder sandsynligvis, at tallet ligger i den lave ende. Flere tællinger og et mere solidt grundlag vil efter vores erfaring vise et højere tal,” forklarer Mike Boesen.  
 
En anden årsag til at trafiktallet vil stige fremover er, at motorvejen mangler at få åbnet tre ramper, heraf to tilkørselsramper, der ikke kunne åbnes samtidig med motorvejen den 11. september.  
 
Det drejer sig om til- og frakørselsramperne ved Ansvej og Nørreskov Bakke inde i Silkeborg ved tilslutningsanlæg 28 Søholt. Samt tilkørselsrampen i vestlig retning ved tilslutningsanlæg 26 Hårup, øst for Silkeborg.  
 
”Når trafikanterne kan benytte de sidste ramper, som vi forventer åbner i november og december, så stiger trafiktallet på motorvejen også,” siger Mike Boesen.  
 
Trafiktallet højere end forventet
Tallene viser også, at trafiktallet er højere end Vejdirektoratet forudså, da vejen i sin tid blev planlagt.  
 
Et gennemsnit af trafiktallene fra VVM-rapporten fra 2008 viser, at forventningen var omkring 13.000 biler på vejen i gennemsnit pr. døgn. Og med et gennemsnit på omkring 16.000 biler kører der altså omkring 3000 flere biler på vejen i døgnet end antaget.  
 
”Trafiktallet er højere, end vi forventede dengang. Det skyldes mange faktorer. En af dem er, at væksten i biltrafikken på landsplan er sket hurtigere, end vi regnede med. Og det smitter også af på Silkeborgmotorvejen. Men jeg tror også, det skyldes, at mange trafikanter ganske enkelt er glade for den smukke og praktiske motorvej, vi har bygget,” siger Mike Boesen.  
 
Motorvejen aflaster ringvejen i Silkeborg markant
Et væsentligt formål med Silkeborgmotorvejen var at lette trafikpresset på ringvejen i Silkeborg. Vejdirektoratet har trafiktal fra én tællestation på Nordre Ringvej i Silkeborg.
 
De viser, at ringvejen her er blevet aflastet markant fra et trafiktal på omkring 21.000 biler i døgnet før motorvejen åbnede til 9.000 biler i døgnet i dag. Samme tendens gør sig formodentligt gældende for hele ringvejen i Silkeborg, fortæller Mike Boesen:
 
”Et forsigtigt bud lige nu er, at motorvejen har halveret trafikken på ringvejen. Det betyder, at fremkommelighed og trafiksikkerhed på ringvejen er blevet forbedret rigtig meget,” siger han men pointerer samtidig, at tallet er behæftet med en hvis usikkerhed, da ramperne ved til- og frakørsel 28 Søholt inde i Silkeborg by netop ikke er åbnet endnu, og der dermed pt. er mere trafik på ringvejen nu, end der vil være med alle ramper tilgængelige.  
 
Trafik på Silkeborgmotorvejen, november 2016.

Yderligere oplysninger eller kommentarer:  
 
Projektleder for Silkeborgmotorvejen Mike Boesen.
Tlf.: 7244 2261. Email: mik@vd.dk.
Ingeniør Niels Moltved, generelt om Vejdirektoratets trafiktal.
Tlf.: 7244 3182. Email: nem@vd.dk
Kommunikationskonsulent Bjørn Kock Lærkedahl.
Tlf.: 7244 2316. Email: bjks@vd.dk

Sådan har vi regnet det ud:

  • Vi har divideret trafiktallet på 16.000 op i en million, hvilket giver 62,5. Vejen blev åbnet den 11. september og 62,5 dag frem giver den 12. - 13. november.
     
  • Tallet er baseret på den målte trafik på Silkeborgmotorvejen mellem Funder Kirkeby og Silkeborg Langsø frem til til- og frakørsel 27, Silkeborg Ø. Det er en strækning på ca. 15. kilometer. Trafiktallet er målt via sensorer i vejen.
     
  • Tallet på 16.000 er et såkaldt årsdøgnstrafiktal. Det er et tal, der udtrykker et gennemsnit for et helt år, hvor der fx er taget højde for, at der kører mindre trafik om natten og i bestemte perioder, fx i ferier.
Tallet på ca. 13.000 biler i døgnet, som vi sammenligner med, er hentet fra samme strækning af vejen og er regnet ud fra tallene i VVM-rapporten, som kan hentes her. På side 92 og 93 kan tallene gås efter i sømmene.


Oprettet
14-11-2016.
Senest opdateret
14-11-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index