Søg
Pressemeddelelse

4 km motorvej ved Vemmedrup skal moderniseres

De hører efterhånden til sjældenhederne på vejnettet – motorveje bygget på beton. Men på Vestmotorvejen ved Vemmedrup vest for Køge ligger fortsat en strækning, som nu er i en så dårlig forfatning, at betonen må udskiftes og motorvejen moderniseres.
02. juli 2018
​Netop denne strækning er fra 1976 og fra en tid, hvor motorveje typisk blev bygget på et underlag af betonplader. Der er gennem årene blevet udlagt ny asfalt på strækningen talrige gang, men betonens dårlige tilstand har betydet, at asfalten er blevet lappet med kortere og kortere mellemrum – en dyr løsning og hver gang til stor gene for trafikken.

Kort over arbejdet: Kan frit benyttes. Klik på kortet for stor visning (PDF).
 
Komfort og holdbarhed
Vejdirektoratet går derfor nu i gang med et omfattende vejarbejde for at få fjernet betonen og få anlagt en motorvej, som lever op til dagens krav til komfort og holdbarhed.
 
Arbejdet udføres på en 4 km lang strækning fra sammenfletningen af Vest- og Sydmotorvejen ved Køge og frem til Vemmedrup. Arbejdet starter onsdag den 4. juli og forventes afsluttet efter 13 uger med udgangen af september.
 
Ved arbejdet bliver hele den underliggende vej brudt op og vejen bygget op på ny.  
 
Arbejdet udføres først på strækningen i retning mod København, hvorefter det flyttes over i retning mod Ringsted senere på sommeren.  
 
Arbejdet gennemføres efter følgende plan, som dog kan blive justeret undervejs:   
  • 4. juli til midt juli: Der arbejdes i nødsporet og i det tunge spor. Arbejdet er lagt om natten og ventes ikke at give store gener for trafikanterne. Dog er der en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. De smallere spor gør desuden, at brede transporter ikke må overstige 4,5 meter.
  • Midt juli til start august: Midlertidig asfaltering af midterrabat. Arbejdet foregår om dagen. Der vil være to smallere spor og 80 km/t i østgående retning.
  • Midt august til slut september: Betonstrækning fjernes og ny vej opbygges. Arbejdet foregår om dagen. Der vil være to smallere spor i hver retning og 80 km/t.
Bilister på strækningen må forvente længere rejsetid. Endvidere vil Salby rasteplads være lukket fra midt i juli til slutningen af september.

Vær opmærksom på skiltning
Vejdirektoratet opfordrer til, at man er ekstra opmærksom på skiltningen og vejens forløb, da der vil komme perioder, hvor trafikken flyttes over i midlertidige kørespor.
 
Vejdirektoratet gør endvidere opmærksom på, at der kan forekomme fartkontrol på arbejdsstrækningen.
 
Vi beklager generne og vil naturligvis gøre, hvad vi kan for, at arbejdet bliver gennemført hurtigst muligt.
 
Yderligere oplysninger:
Ingeniør Bo Wamsler, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 7188
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3621  
Oprettet
02-07-2018.
Senest opdateret
02-07-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index