Søg
Pressemeddelelse

Belysningen af udvalgte motorvejstavler slukkes som forsøg på at spare energi

Vejdirektoratet slukker for belysning af 46 motorvejsportaler på Fyn og i Østjylland
22. februar 2018
Det sluger meget energi at holde de store vejvisningstavler, der hænger henover motorvejene, oplyste om natten.

Derfor vil Vejdirektoratet forsøgsvis slukke belysningen af udvalgte motorvejstavler ved Aarhus og på Fyn frem til sommer.

"Vi arbejder løbende på at mindske vores energiforbrug, både af hensyn til miljøet og af økonomiske hensyn," siger afdelingsleder Michael Aakjer Nielsen. ”Og da de store motorvejstavler sluger rigtig meget energi, når de belyses om natten, har vi besluttet at prøve, om vi kan undvære belysningen af dem.”

Samtidig vil forsøget betyde, at der kommer mindre lysforurening af nattehimlen, hvilket er et spørgsmål, der optager borgere lokalt. 

”Vi får flere og flere henvendelser fra folk og borgergrupper, der klager over, at belysningen af de store tavler skaber lysforurening af nattehimlen i deres lokalområde. Forsøget skal afprøve, om vi kan komme dem i møde,” siger Michael Aakjer Nielsen.

Helt konkret slukker Vejdirektoratet for belysningen af tavlerne i to geografisk adskilte områder:

- På motorvejsnettet omkring Århus

- På motorvejsnettet på Fyn, dvs. Fynske Motorvej og Svendborgmotorvejen. 

I alt vil 46 belysningsanlæg blive slukket som en del af forsøget.

Forsøget medfører, at det kan blive sværere for trafikanterne at læse tavlerne særligt i perioder med rim og dugdannelse.

”Vores vurdering er dog, at det faktum at der skiltes på motorvejene i flere omgange - samt at trafikanterne i langt større omfang end tidligere benytter navigationssystemer i deres biler – gør, at det ikke vil være en væsentlig gene. Men det er netop det, vi skal afprøve i praksis,” siger Michael Aakjer Nielsen, der henviser til, at forsøget i øvrigt vil bringe Danmark på linje med flere af vores nabolande, hvor motorvejstavlerne ofte heller ikke er belyste om natten.

”I flere af vores nabolande arbejder man med en praksis, hvor der kun i særlige tilfælde er belysning af motorvejstavlerne,” fortæller han.

Mens forsøget står på, vil Vejdirektoratet foretage en vurdering af de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser.

Forsøget slutter den 1. juni. Når det er gennemført, vil Vejdirektoratet beslutte, om belysningen af tavlerne kan reduceres permanent, og om det kan udbredes til hele motorvejsnettet.

Fakta:
Energiforbruget til belysning af de i alt omkring 430 portaltavler over motorvejene i hele Danmark udgør omkring 650 MWh om året.

Det svarer til energiforbruget i ca. 150 parcelhuse.
 
Yderligere oplysninger:
Afdelingsleder Michael Aakjer Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 2277, mail: mian@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
22-02-2018.
Senest opdateret
22-02-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index