Søg
Pressemeddelelse

Cyklisters opførsel i kryds kortlagt

En ny, stor undersøgelse af cyklisters adfærd i lyskryds viser, at kun en mindre del af cyklisterne overtræder færdselsreglerne.
09. maj 2019
Cyklister bliver ofte skudt i cykelskoene, at de viser manglende hensyn og er til fare for sig selv og andre. Men en helt ny undersøgelse af cyklisters adfærd i kryds med lyssignal fra Vejdirektoratet viser, at det faktisk ikke står så slemt til.  
 
I en ny, stor undersøgelse har Vejdirektoratet kigget på, hvordan cyklisterne opfører sig i lysregulerede kryds, og vurderet, om de overtræder udvalgte dele af færdselsloven.  
 
Undersøgelsen viser, at kun knap fem procent af de  28.579 observerede cyklister overtrådte udvalgte dele af færdselsloven. I alt blev 1.649 overtrædelser registreret.  
 
Ifølge afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen, er undersøgelsen et vigtigt bidrag til arbejdet med at skabe større trafiksikkerhed.  
 
”Resultaterne viser os, at det ikke bare handler om, at cyklisterne skal blive bedre til at overholde færdselsreglerne. Det er derimod afgørende, hvordan vi indretter lyskryds, og om vi anlægger cykelstier eller ej,” siger hun.  
 
Andelen af overtrædelser falder med byens størrelse. I de små, signalregulerede kryds er andel af overtrædelser størst. Det tyder på, at jo mere uoverskueligt et kryds er, desto større tendens er der til, at cyklisterne overholder færdselsloven.  
 
Flest svinger til højre for rødt uden gene for andre
De 1.649 overtrædelser fordeler sig på ni udvalgte adfærdstyper, hvoraf den hyppigste er højresving for rødt uden gene for andre trafikanter.
 
Observationerne er foretaget i lyskryds i København, Aarhus, Aalborg, Roskilde, Næstved, Randers, Herning og Vejle.  
 
Læs mere om undersøgelsen i ”Cyklisters adfærd i signalregulerede kryds, 2019” eller i denne korte opsummering med grafik.
 
Yderligere oplysninger:
Afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen, tlf. 7244 3222, mail: mast@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk  
Oprettet
09-05-2019.
Senest opdateret
09-05-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index