Søg
Pressemeddelelse

Entreprenør påbegynder udbygningen af Østjyske Motorvej længst mod syd og i nordgående retning

Arbejdet med udbygning af Østjyske Motorvej (E45) mellem Skanderborg S og Aarhus S er kommet godt fra start længst mod nord. Nu er Vejdirektoratets entreprenør klar til at igangsætte arbejdet i den sydlige ende, tættest på Skanderborg.
31. januar 2018
​Udbygningen af Østjyske Motorvej E45 har indtil videre kun påvirket trafikken i sydgående retning, men snart vil Vejdirektoratets entreprenør også påbegynde arbejdet i de nordgående spor.  
 
Lørdag den 3. februar kl. 15.00 går arbejdet i gang med omlægning af den sydligste delstrækning mellem Skanderborg V til lige syd for Skanderborg-søerne – kaldet etape 1. I første omgang handler det om etablering af byggepladsen frem til udgangen af uge 6. Der arbejdes først i sydgående retning i 3-4 døgn og derefter tilsvarende i nordgående retning.  
 
Arbejdet medfører, at der på de mindre trafiktunge tidspunkter kun er ét farbart spor i den berørte retning. Der arbejdes fra lørdag kl. 15.00 til søndag kl. 10.00, og herefter kun i tidsrummet 19.00-06.00 de resterende dage.  Vær opmærksom på at der er risiko for forlænget rejsetid på op til 10-15 minutter lørdag i tidsrummet 15.00-18.00 og søndag i tidsrummet 09.00-10.00.  
 
”Entreprenøren er kommet godt fra start længst mod nord ved Motorvejskryds Aarhus S og er allerede nu klar til at gå i gang længst mod syd. Fra starten af februar vil der bliver arbejdet i begge retninger af motorvejen,” siger Robin Højen Madsen, projektleder i Vejdirektoratet.
 
Trafikale konsekvenser
Trafikken flyttes mod højre, så trafikanterne fremadrettet kommer til at køre i nødsporet og det langsomme spor. Køresporet bliver smallere, og hastigheden sættes til 80 km/t. Det hurtige spor inddrages til arbejdsområde.    
 
”Så trafikanterne skal forberede sig på et nyt vejforløb og forlænget rejsetid på strækningen. Dog holder vi fortsat cirka 4 km fri for vejarbejde midt på hele strækningen, hvor hastigheden sættes op til 110 km/t. På den måde giver vi trafikanterne et ”pusterum” i vejarbejdet og får skabt luft i trafikken igen,” siger Robin Højen Madsen.  

E45 er ”rygraden” i den jyske nord-syd transportkorridor, og mange trafikanter oplever trængselsproblemer i myldretiden. Strækningen risikerer i stigende grad at blive en trafikal flaskehals, da trafikken på de danske motorveje stiger. Derfor skal strækningen udbygges fra fire til seks spor.    
 
Yderligere oplysninger  
Projektleder Robin Højen Madsen, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2276  
Kommunikationskonsulent Anne-Mette Nyhuus, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3078


​​​​​​

Faktaboks
I perioden fra 2010-2016 er trafikken steget med 25 procent.

De nye motorvejsspor vil give trafikanterne en hurtigere og mere sikker rejse på strækningen.

Normalt udbygger man en motorvej på ydersiderne, men på denne strækning sker udbygningen fra fire til seks spor i midterrabatten. Østjyske Motorvej mellem Skanderborg og Aarhus blev i sin tid bygget med en 12 meter bred midterrabat. Vejdirektoratets entreprenør vil arbejde i midterrabatten og meget tæt på trafikken, og der vil være trafik til og fra arbejdsområdet.

Få information om projektet direkte på mobilen
Man kan følge projektet på Vejdirektoratets hjemmeside, og som trafikant kan man få tilsendt push-beskeder via Vejdirektoratets TrafikInfo app, så man hele tiden er opdateret på, hvad der sker på strækningen. Læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside.

Oprettet
31-01-2018.
Senest opdateret
31-01-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index