Søg
Pressemeddelelse

Færre unge dræbt i trafikken i 2014

”De unge kører alt for vildt”. Den påstand hører man ofte, og det gør nogle af dem også, men faktisk viser nye tal fra Vejdirektoratet, at andelen af unge, som bliver dræbt i trafikken, er faldende.
10. december 2015

På blot fem år er antallet af unge, der mister livet på vejene, blevet reduceret med 48 %.  
 
Forbedringen kan især ses hos de unge mænd, hvor langt færre bliver dræbt i trafikken end tidligere. Dog er de unge mænd stadig overrepræsenterede i forhold til kvinderne. I 77 % af dødsulykkerne med unge i 2014, var det en mand, der mistede livet. 
 
Ulykkerne med unge sker typisk i personbil på landeveje eller motorveje og langt oftere i mørke og med glat eller vådt føre end for andre aldersgrupper. Unge udgør til gengæld en meget lille del af de bløde trafikanter, som mister livet i trafikken.  
 
"Det er glædeligt, at vi igen i år kan konstatere et fald i antallet af unge, hvis liv går tabt i trafikken," siger leder for trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet, Marianne Foldberg Steffensen.
 
"Vi er dog langt fra i mål endnu, for unge mellem 18 og 24 år mister stadig livet oftere i trafikken end alle andre aldersgrupper”.  
 
Der har de senere år været meget fokus på at forbedre trafiksikkerheden for unge trafikanter, da de er særligt udsatte, især fordi de mangler erfaring bag rattet og derfor ikke altid vurderer trafiksituationen korrekt.
 
Vejdirektoratet og kommunerne har gjort en indsats for at forbedre vejnettet for eksempel ved at fjerne faste genstande langs vejen, opsætte autoværn, etablere rumleriller eller lave hastighedsdæmpende foranstaltninger.  
 
Politiet har desuden haft stort fokus på at nedbringe hastighedsoverskridelser og antallet af spirituspåvirkede bilister. Derudover har man gjort en indsats for at forsøge at påvirke trafikanternes adfærd, så de er mere opmærksomme, når de har hænderne på rattet.  
 
”Vejdirektoratet samarbejder med en lang række aktører for at forbedre trafiksikkerheden i Danmark. Det er derfor glædeligt, når vores arbejde bærer frugt. I Vejdirektoratet arbejder vi målretter for at skabe et sikkert vejnet for alle trafikanter, både gennem forbedringer på det eksisterende vejnet og ved nye anlæg,” siger Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder i Vejdirektoratet.  
 
De nye ulykkestal kan læses i Vejdirektoratets Dødsulykkesstatistik 2014, der netop er blevet offentliggjort. I rapporten har Vejdirektoratets eksperter kigget nærmere på årsagerne bag hver enkelt dødsulykke herhjemme.  
 
Undersøgelsen viser, at antallet af unge mennesker, der blev dræbt på vejene i årene fra 2010 til 2014 faldt fra 42 til 22 personer. Især skete der færre ulykker, hvor de unge var førere eller passagerer i personbil, og der er konstateret færre ulykker på grund af høj fart, spirituspåvirkning og uopmærksomhed i den givne periode.
 
Årsrapporten er udarbejdet af Vejdirektoratet som en del af projektet ”Udvidet dødsulykkesstatistik” som er et 5-årigt projekt finansieret via aftalen om En grøn transportpolitik. Der foreligger på nuværende tidspunkt data for perioden 2010-2014. Data er indsamlet i et bredt samarbejde mellem vejmyndigheder og politiet.
 
Generelt om dødsulykkerne:
  • 182 personer mistede livet på de danske veje i 168 trafikulykker i 2014
  • Fra 2010 til 2014 er antallet af dræbte faldet med 29 %.
 
Yderligere oplysninger:
Afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen, tlf.: 2238 3222, mail: mast@vd.dk, Twitter:@MarianneSteff 
Pressekonsulent Kristine Racina, mob.: 2251 3612, mail: kraa@vd.dk, Twitter:@kristinepaavej

Oprettet
09-12-2015.
Senest opdateret
10-12-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index