Søg
Pressemeddelelse

Fire mulige erstatningshavne i spil til Svanemøllehavnen

Vejdirektoratet kigger på forskellige muligheder for at erstatte Svanemøllehavnen, mens den nye Nordhavnstunnel bygges
15. december 2015
​Da Vejdirektoratet i foråret afholdt en borgerhøring om Nordhavnstunnelen, var ønsket om at holde Svanemøllehavnen åben, mens tunnelen bygges, et helt centralt punkt for mange borgere i området. 
 
Havnen er med ca. 1500 både en af Danmarks største lysbådehavne. Samtidig er den centrum for mange forskellige fritidsaktiviteter året rundt. Derfor har Vejdirektoratet særlig fokus på at undersøge alle muligheder for området grundigt. 
 
Der undersøges flere forskellige løsninger for tunnelen. Målet er at byggeriet kan udføres så hensigtsmæssigt som muligt og med så få konsekvenser for havnens brugere og områdets beboer som muligt. 
 
En del af opgaven i forbindelse med VVM-undersøgelsen er derfor også at undersøge mulige genplaceringer af de lystbåde og foreninger i havnen, der bliver berørt af projektet. 
 
Hvis havnen kan holdes åbent i hele anlægsperioden, vil det kun være nødvendigt at skaffe midlertidige erstatningspladser til ca. 600 lystbåde svarende til det antal både, der ligger, hvor selve byggegruben skal være. 
 
Lukkes havnen fuldstændig i hele anlægsperioden skal der skaffes erstatningspladser til ca. 1500 både. 
 
Som en del af VVM-undersøgelsen vurderes forskellige placeringer af en erstatningshavn.  
 
De muligheder der undersøges er: 
·        En midlertidig havn umiddelbart nord for Svaneknoppen i Svanemøllebugten
·        Færgehavn Nord
·        En ny havn for enden af Kattegatvej ved opfyldningen i Nordhavn
·        De eksisterende havne ved Prøvestenen på Amager 
 
Vejdirektoratet forventer at kunne offentliggøre resultatet af undersøgelserne i forbindelse med VVM-rapporten, som kommer i høring i maj-juni til næste år.  
 
Baggrund
Københavns Kommune og Transport- og Bygningsministeren indgik i 2014 en principaftale om en tunnel fra Nordhavnsvej under Svanemøllebugten til Nordhavnen. I den forbindelse gennemføres en VVM-undersøgelse, der skal danne grundlag for beslutning om en fremtidig tunnelforbindelse til Nordhavnsvej. Nordhavnstunnelen ønskes anlagt af hensyn til byudviklingen i Nordhavn. 
 
En ny tunnel mellem Nordhavnsvej, der er ved at blive anlagt, og Nordhavn kan skabe bedre og mere direkte adgangsforhold til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn. En Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten kan også forbedre tilgængeligheden for den tunge trafik til og fra Nordhavnen. 
 
Nordhavn kan således blive direkte forbundet med det overordnede statslige vejnet via Nordhavnstunnelen og Nordhavnsvej. 
 
Vejdirektoratet står for VVM-undersøgelsen, som udføres i tæt samarbejde med Københavns Kommune og By & Havn.  
 
Yderligere oplysninger:
Strategisk chef Ole Kirk, tlf. 7244 3655, mail: ok@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk 
Oprettet
15-12-2015.
Senest opdateret
15-12-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index