Søg
Pressemeddelelse

Mere hjælp på vej til trafikanterne på Helsingørmotorvejen

Pendlerne på den inderste del af Helsingørmotorvejen får nu en hjælpende hånd til at komme nemmere og mere sikkert gennem den daglige trængsel.
02. marts 2012

​Vejdirektoratet sætter i de kommende måneder en række variable tavler op på Helsingørmotorvejen i sydgående retning mellem Vangede og Ryparken.

Tavlerne vil fortælle bilisterne om uheld, kø og andre relevante trafikinformationer, lige som den tilladte hastighed vil afhænge af de trafikale forhold på motorvejen. Dette vil være med at reducere uheld og dermed skabe mere glidende trafik.

Der vil bl.a. blive sat to glatførevarslingsanlæg op ved underføringen under Lyngby Omfartsvej og Brogårdsvej. Dette vil gøre det muligt at advare trafikanterne om kørebanens tilstand på de variable tavler ved de to lokaliteter som et led i at forbedre trafiksikkerheden.

”Intelligens i tavlerne sikrer, at den tilladte hastighed hele tiden tilpasses den aktuelle trafiksituation. Erfaringerne fra tidligere projekter viser, at bilisternes respekt for hastighedsskiltene stiger, når de kan se en klar sammenhæng imellem de gældende trafikforhold og den tilladte hastighedsgrænse,” siger Raza Muhammed, projektleder i Vejdirektoratet.

”Når vi kan regulere hastigheden og advare om kø, så forebygger vi uheld på strækningen og opnår en mere flydende og sikker trafik. Bilisterne vil dermed få en bedre oplevelse af rejsen,” fortæller han.

Et sammenhængende system
De variable tavler er en del af et sammenhængende ITS-system, som Vejdirektoratet etablerer sammen med Københavns Kommune. Tavlerne på inderste del af Helsingørmotorvejen vil senere blive sammenkædet med det ITS-system, som Københavns Kommune anlægger på den kommende Nordhavnsvej, idet trafikken på de to vejstrækninger hænger tæt sammen. På den måde vil det være muligt at kunne styre og informere trafikanterne frem mod Nordhavnsvej.

I dag kører der dagligt 37.000 biler ind mod København på strækningen mellem Vangede og Ryparken, hvilket skaber kø i myldretiden om morgenen.

Ændringer for aftentrafikken
Fra uge 10 går Vejdirektoratet i gang med at grave ud til tavlerne, hvilket betyder, at vi i visse tilfælde kan blive nødt til at lukke et enkelt spor. Arbejdet vil dog fortrinsvis foregå, når der er mindst muligt trafik.

ITS står for Intelligente Transport Systemer, der er en fælles betegnelse for de systemer, der udnytter it og anden ny teknologi til at styre og overvåge trafikken samt informere trafikanterne om de trafikale forhold.

Forventet tidsplan
Marts – august: Kabler graves ned, fundamenter etableres, tavler sættes op
August – november: Systemet testes
December: Tavler klar til drift

Læs mere på www.vd.dk/its  

Kontakt
Raza Muhammed, projektleder, Vejdirektoratets ITS-afdeling, tlf.: 5070 3046, raz@vd.dk


Lene Mårtensson, afdelingsleder, Vejdirektoratets ITS-afdeling, tlf.: 7244 3030, lemaa@vd.dk

Oprettet
02-03-2012.
Senest opdateret
02-03-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index