Søg
Pressemeddelelse

Kraftig trafikvækst på motorvejene

Aldrig har der kørt mere trafik på de danske motorveje end nu
05. december 2016
Trafikvækst-billede.jpg

De hjemlige motorveje oplever i disse år en markant trafikvækst. Det viser tal fra Vejdirektoratets rapport ”Statsvejnettet 2016,” der netop er blevet offentliggjort.  
 
Her kan man se, at antallet af kørte kilometer på motorvejene sidste år steg med seks procent i forhold til året før. Og væksten bliver endnu større, hvis man kigger længere tilbage. I forhold til 2007 er antallet af kørte kilometer på motorvejene steget med 22 procent. 
 
”Opgørelsen bekræfter bare det indtryk, som mange trafikanter nok har fra deres færden på vejnettet, nemlig at trafikken stiger markant på vores motorveje,” siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet. 
 
Stigningen betyder, at motorvejene samlet set står for en større andel af vejtrafikken herhjemme end før. Hvor det for 25 år siden var cirka 14 procent af den samlede vejtrafik, der kørte på motorvejene, så er motorvejenes andel i dag vokset til 32 procent. 
 
Og de allernyeste tal viser faktisk, at stigningen fortsætter ufortrødent. Således er trafikken på motorvejene indtil videre steget med godt 4 procent i 2016 ifølge den nyeste opgørelse fra Vejdirektoratet. 
 
En del af trafikvæksten på motorvejene skyldes utvivlsomt, at motorvejsnettet løbende er blevet udbygget, hvilket i øvrigt har haft positive konsekvenser for det omkringliggende vejnet.
 
”Man kan måske som trafikant på motorvejene godt være lidt irriteret over, at der er kommet mere trafik på disse veje. Men man skal samtidig huske på, at motorvejenes funktion netop er at flytte trafik væk fra byområder og bynære vejnet, der dermed bliver aflastet,” siger Niels Tørsløv.
 
Bedringen i økonomien siden finanskrisen har formentlig også haft betydning for den stigende trafik på motorvejene. 
 
Statsvejene fungerer som rygrad i det danske transportnet og binder byer, landsdele og transportknudepunkter sammen. Når det går bedre med dansk økonomi, flere kommer i beskæftigelse og samhandlen med udlandet vokser, så giver det mere trafik på motorvejsnettet i form af for eksempel flere pendlere og mere godstransport.  
 
Læs Statsvejnettet 2016
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
05-12-2016.
Senest opdateret
05-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index