Søg
Pressemeddelelse

Nu begynder arbejdet med ny til- og frakørsel ved Bodumvej i Aabenraa

I uge 33 går Vejdirektoratets entreprenør i gang med at bygge en ny nordvendt til- og frakørsel ved Bodumvej. Den eksisterende til- og frakørsel 70 bliver desuden udbygget med en shunt.
07. august 2018
​Trafikanter i Aabenraa vil snart lægge mærke til byggeaktivitet i den nordlige del af byen. 13. august starter Vejdirektoratet og Aabenraa Kommunes fælles projekt op i marken. 

Det drejer sig om en ny nordvendt til- og frakørsel ved Bodumvej og en udbygning af den eksisterende til- og frakørsel 70 med en shunt for trafik fra syd mod øst og Aabenraa by. Man vil også fremover kunne køre gennem anlæggene med modulvogntog.


Der er indgået aftale med M.J. Eriksson A/S, som entreprenør på projektet.

De to nye tiltag skal lette presset på de to rundkørsler i til- og frakørsel 70 i Aabenraa N, hvor der de sidste år ofte/dagligt har været tilbagestuvning af trafikanter på ramper/motorvej for at komme af ved afkørsel 70 Aabenraa N.

Derfor glæder Vejdirektoratets projektleder Annette Jørgensen sig også til for alvor at komme i gang med projektet.

”Planlægningen og forberedelsen har været i gang i et par år, men det er først, når vi går i gang ude i marken, at projektet for alvor bliver synligt for borgerne i Aabenraa. Der vil være få trafikale ændringer i anlægsfasen for bilisterne, som indsnævring af vognbaner og et signalanlæg på Bodumvej. For cyklisterne på Løgumklostervej bliver der tale om i en periode at benytte en omkørselsrute, da cykelstien vil blive lukket, når cykelsti flyttes og tunnel og shunt etableres, men vi gør selvfølgelig vores yderste for at mindske generne for trafikanterne,” siger Annette Jørgensen.

Vejdirektoratet vil informere nærmere om omkørselsruten, når den bliver aktuel.

Det har længe været et ønske i kommunen om at få gjort noget ved tilbagestuvningsproblemerne, og dem kan man forhåbentlig nu se en ende på.

”Kødannelser på motorvejen medfører større risiko for uheld, så jeg er glad for, at vi i samarbejde med Aabenraa Kommune har fundet de trafikale løsninger, der kan afhjælpe problemet,” siger Annette Jørgensen. 

Projektet er et medfinansieringsprojekt, hvor Vejdirektoratet og Aabenraa Kommune begge bidrager til projektet. Anlægsarbejdet ventes afsluttet i sommeren 2019.


Yderligere oplysninger:
Annette Jørgensen, projektleder: 7244 2782, ajor@vd.dk
Kim Lundahl Michelsen, kommunikationskonsulent, 7244 2318, kimi@vd.dk

Oprettet
07-08-2018.
Senest opdateret
07-08-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index