Søg
Pressemeddelelse

Nu går Vejdirektoratet i gang med at skabe bedre plads på Rute 11 i Ribe

Vejdirektoratet udbygger nu den eksisterende rute 11 gennem det nordlige Ribe til fire spor for at øge pladsen og mindske køerne for trafikanterne. Derudover skal der etableres en ny klapbro over Ribe Å så høje skibe kan komme ind til Ribe.
11. april 2019
​Rute 11 gennem Ribe er den mest belastede strækning på hele rute 11 syd for Esbjergmotorvejen. De største problemer med trafikafvikling opstår på strækningen fra rundkørslen på Plantagevej til nord for krydset ved Industrivej. Det er netop her, at Vejdirektoratet nu sætter ind og udbygger vejen fra to til fire spor. 

Vejprojektet i Ribe øger derfor pladsen og mindsker køerne på rute 11 gennem Ribe til gavn for pendlere, erhvervsliv samt turister til og fra sommerhusområderne ved Vesterhavet, da de nye spor giver mere plads.

Entreprenøren Barslund A/S går i gang med udvidelsen af rute 11 i marken lige efter påske. Til efteråret starter en endnu ikke fastlagt entreprenør så med etablering af den nye klapbro over Ribe Å. Hele projektet ventes færdigt inden udgangen af 2020.

”Det er selvfølgelig rart rigtigt at komme i gang, så trafikanterne på rute 11 kan få bedre forhold fremover. Efter en grundig forberedelsesfase tyvstartede vi egentlig med projektet i marken i efteråret, da vi byggede vejdæmningen, som den midlertidige vej og bro over Ribe Å skal ligge oven på, når den nuværende bro bliver revet ned, og den nye klapbro bliver bygget. Dæmningen er stadig ved at sætte sig i det bløde terræn, mens vi sideløbende er fortsat med planlægningen af udbygningen af vejen. Og den tager vi så rigtig fat på nu,” siger Vejdirektoratets projektleder Mike Boesen.

Udbygningen af rute 11 kan groft sagt deles op i tre faser:

I fase 1 rydder entreprenøren løbende træer og beplantning på arbejdsarealerne. Denne fase strækker sig sammen med de to næste faser.
I fase 2 arbejder entreprenøren vest for rute 11. Denne fase varer forventeligt fra april 2019 til udgangen af 2019.
I fase 3 arbejder entreprenøren på den østlige side af rute 11. Denne fase varer forventeligt hele 2020.


Selvom Ribeprojektet langt fra er Vejdirektoratets dyreste eller største vejprojekt, indeholder det nogle elementer, der gør det til et af de mere komplicerede. En af udfordringerne er, at der skal bygges på meget lidt plads. Når vejen skal udbygges fra to til fire spor, kommer det uundgåeligt til at påvirke både naboerne og trafikanterne i anlægsfasen.

”Vi har i dialog med naboerne fundet gode løsninger, så der kan bygges en trafiksikker vej, der opfylder kravene om fire spor, med så få konsekvenser for naboerne som muligt. Men som trafikant vil man komme til at opleve trafikale gener som mindre plads i køresporerne og hastighedsnedsættelser på visse dele af strækningen,” siger Mike Boesen.

Den anden del af projektet er den nye klapbro over Ribe Å, der skal bygges, så det igen bliver muligt at besejle Ribe Å med høje skibe helt ind til skibbroen i Ribe.

Broprojektet bliver sendt i udbud for sig selv, og Vejdirektoratet forventer at have en entreprenør klar først på efteråret.


Yderligere oplysninger:
Projektleder Mike Boesen, tlf. 7244 2261, mik@vd.dk 
Kommunikationskonsulent Kim Lundahl Michelsen, tlf. 7244 2318, kimi@vd.dk

Oprettet
11-04-2019.
Senest opdateret
11-04-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index