Søg
Pressemeddelelse

Nu kommer der ny asfalt på E45 Østjyske Motorvej mellem Skanderborg S og Aarhus S

Nu lægger Vejdirektoratet ny asfalt på motorvejen mellem Skanderborg S og Aarhus S, så trafikanterne får en bedre kørekomfort. Vejarbejdet starter sidst i maj og forventes afsluttet i september.
21. maj 2019
​I de kommende måneder udlægger Vejdirektoratet ny asfalt på den udbyggede strækning af E45 Østjyske Motorvej mellem Skanderborg S og Aarhus S – i alt seks kørespor på en 15 km lang strækning.

Det er det øverste lag asfalt, slidlaget, der mangler at blive lagt ud. Slidlaget skal sikre, at vejen får en lang levetid ved at beskytte de underliggende lag mod trafik, regn, frost og saltning. Slidlaget skal også skabe god friktion, komfort, stabilitet og reducere støj.

”Det er mange tons asfalt, der skal lægges ud. Og derfor vil det beklageligvis også have mærkbare konsekvenser for de mange trafikanter på strækningen, selv om vi gør, hvad vi kan, for at afvikle det så hurtigt og skånsomt som muligt. Men jeg håber på trafikanternes tålmodighed, for de får en mere komfortabel vej at køre på bagefter,” siger projektchef Robin Højen Madsen, som skal stå i spidsen for det omfattende asfaltarbejde.

Trafikale konsekvenser
Arbejdet går for alvor i gang den 24. maj, hvor Arkil – der er valgt som entreprenør på opgaven - starter længst mod syd i de sydgående kørespor.

De 15 km motorvej er i hovedtræk inddelt i tre separate etaper af varierende længde. 

Der lægges asfalt ud i skiftevis sydgående spor og derefter nordgående spor i samme etape. Én etape afsluttes i både syd- og nordgående retning, inden arbejdet påbegyndes i den næste etape.

Arbejdet er planlagt på denne måde af hensyn til trafikafviklingen. Der vil på strækningen altid kun være én til- og frakørsel på E45 spærret ad gangen. Århus Syd Motorvejen vil være spærret i sydgående retning i to på hinanden følgende weekender i juni. 

Der vil altid være skiltet omkørsel ved spærringerne.
Mens asfaltarbejdet pågår, sættes hastigheden på hele strækningen mellem Skanderborg S og Aarhus S ned til 110 km/t. I den etape, hvor der udføres asfaltarbejder, sættes hastigheden yderligere ned til 80 km/t.

Der vil være overledninger i enderne af vejarbejdet, og dér er hastigheden 50 km/t, fordi bilerne skal over i modsatte kørespor og på grund af niveauforskel på motorvejen mellem de to retninger.

Trafikanterne skal i hele perioden regne med en forlænget rejsetid på ca. 20 minutter.

”Vi er klar over, at det er et vejarbejde, der kommer til at gribe voldsomt ind i mange trafikanters hverdag, og der skal lidt ekstra planlægning til for at få hverdagen til at gå op for den enkelte. Som ved udbygningen sidste år stiller vi servicen med at få besked om trafikale ændringer på strækningen direkte på mobilen til rådighed. Forhåbentlig vil det gøre det nemmere for de mange pendlere at planlægge hverdagen,” siger Robin Højen Madsen.

Arbejdet forventes afsluttet i september 2019.


Yderligere information
Projektchef Robin Højen Madsen, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2276  
Kommunikationskonsulent Kim Lundahl Michelsen, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2318

 

 Faktaboks

 
Få besked på mobilen  

Man kan følge projektet på Vejdirektoratets hjemmeside, og som trafikant kan man få tilsendt push-beskeder via Vejdirektoratets TrafikInfo app, så man hele tiden er opdateret på, hvad der sker på strækningen. 


De seneste år er trafikken på motorvejene bare vokset og vokset, også på E45. I perioden 2010-2016 er trafikken steget med 25 procent. 

Udbygningen af strækningen mellem Skanderborg S og Aarhus S skulle gerne sikre, at den ikke bliver en trafikal flaskehals.

Oprettet
20-05-2019.
Senest opdateret
21-05-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index