Søg
Pressemeddelelse

Nu løftes sløret for stort drifts-udbud på vejområdet

Vejdirektoratet offentliggør det foreløbige materiale til et kommende driftsudbud til en værdi af flere hundrede millioner kroner. 
16. december 2016
Vejdirektoratet tager i dag et vigtigt skridt i arbejdet med at sørge for, at det overordnede vejnet herhjemme også fremover bliver passet på bedst mulig vis og til de skarpeste priser på markedet.

Det sker, når Vejdirektoratet offentliggør det foreløbige materiale til et kommende driftsudbud til en værdi af flere hundrede millioner kroner.  

Udbuddet skal udvælge de virksomheder, der fra 2018 og fremefter skal stå for den løbende drift af statsvejene herhjemme. Altså blandt andet forestå den løbende renholdelse, reparationer af asfaltbelægninger og skilte samt genmarkering af kørebaneafmærkninger. 

Udbuddet omfatter et større antal driftsopgaver på de cirka 3.800 kilometer statsveje. Det afvikles i foråret 2017.

Formålet med offentliggørelsen i dag er at give aktørerne i branchen mulighed for at komme med feedback til det foreløbige materiale, så de kan være med til at skabe grundlaget for optimal konkurrence ved det endelige udbud.

Meldingerne fra branchen bliver på den baggrund taget med i betragtning, når Vejdirektoratet i de kommende måneder skal færdiggøre det endelige udbudsmateriale.

”Vores målsætning er at skabe et udbud, som er optimalt i forhold til markedet, og som giver os og dermed samfundet bedre vej for pengene. Entreprenørerne står med opgaverne i dagligdagen ude på vejene, og derfor er det vigtigt for os at gå i dialog med dem, så de får mulighed for at kommentere udbudsmaterialet og komme med gode ideer inden det gøres færdigt”, siger Michael Ebbesen, områdechef for drift og vedligeholdelse i Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har i øvrigt gennem det seneste år været i dialog med kommunerne omkring deres deltagelse i driftsudbuddet. Dette er blandt andet sket efter et ønske fra Vejdirektoratet om at styrke samarbejdet med kommunerne ved at give dem mulighed for at få del i de stordriftsfordele, som udbuddet rummer.

”Jeg er glad for, at nogle kommuner har vist interesse for at afsøge muligheden for et samarbejde, der blandt andet kan åbne mulighed for at lægge nogle af de kommunale driftsopgaver ind i det store udbud. Målet er således at dette fælles udbud skal give mulighed for stordriftsfordele, som kan afspejle sig i gode løsninger og konkurrencedygtige priser,” siger områdechef Michael Ebbesen.

Materialet kan findes på Vejdirektoratets leverandørportal 

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk

Områdechef Michael Ebbesen, tlf. 7244 2409, mail: mie@vd.dk  

 

Fakta:  

Driftsarbejder skal efter planen udbydes medio marts 2017 med kontraktstart 1. januar 2018.  

Udbuddet omfatter i første omgang den løbende drift af statsvejene, hvilket er i alt 43 entrepriser til en samlet værdi på mellem 350 og 400 millioner kroner årligt afhængigt af den politiske bevilling. Værdien af de enkelte entrepriser vil ligge på mellem 2 og 50 millioner kroner årligt.  

Inden for hver udbudsgruppe er der tale om et samlet udbud, hvor det er muligt at afgive tilbud som kombinationstilbud med rabat ved overdragelse af flere entrepriser.  

Senere udbydes vedligeholdelsesarbejder omfattende asfaltbelægninger og bygværker samt vintertjeneste.  

Der udbydes følgende driftsopgaver:

·       Vejmandstilsyn samt renhold og øvrig pleje af kørebaner, rabatter sideanlæg og toiletbygninger mv.

·       Reparation af asfaltbelægninger

·       Genmarkering af kørebaneafmærkninger

·       Reparation af autoværn og skilte

·       Drift af pumper

·       Drift af fartvisere

·       Mindre reparationer på bygværker

·       Drift af klapbroer

·       Reparationer på signal- og trafikledelsesanlæg mv.

·       Drift og vedligehold på tunnelbygværker og -installationer  

 

Opgaverne er opdelt i 2 udbudsgrupper.

 

Disse udbudsgrupper er:

  • Løbende Vejdrift (LVD)
Drift af mekaniske og elektriske installationer (ME)​
Oprettet
16-12-2016.
Senest opdateret
16-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index