Søg
Pressemeddelelse

Nu ombygges farligt kryds i Struer

Krydset mellem Holstebrovej og Bredgade skal ombygges, så trafikanter fra Holstebrovej kan foretage venstresving uden modkørende trafik. Anlægsarbejdet går i gang primo oktober.
24. september 2018
Trafikanter på Holstebrovej kan snart foretage venstresving uden modkørende trafik i krydset mellem Holstebrovej og Bredgade. Krydset blev i 2014 udpeget som en sort plet, idet der i krydset er registreret flere uheld end forventeligt i denne type kryds. Der er registreret flere alvorlige uheld, når venstresvingende på Holstebrovej er kørt ud foran modkørende trafik.  

442_Struer---Kort-til-pressemeddelelse.jpg

Med ombygningen bliver trafiksikkerheden i krydset forbedret, og antallet af uheld forventes reduceret.

I krydset ændres lysreguleringen for de venstresvingende på Holstebrovej. Trafikanterne kan med den signaltekniske ændring svinge til venstre uden at komme i konflikt med modkørende trafik. Ombygningen omfatter også fysisk en udvidelse af krydsområdet og etablering af skilleheller mellem ligeud- og venstresvingssporene på Holstebrovej.

”Vi begynder anlægsarbejdet med at flytte forsyningsledninger i området. Når det er gjort, går vi videre med at ombygge krydsområdet og etablere skilleheller, og vi forventer at være færdige med arbejdet i slutningen af november,” siger projektleder Peter Sveistrup Kristensen.

Krydsombygningen er en del af Finansloven for 2018. Her blev der af regeringen (V, LA og K) og Dansk Folkeparti afsat knap 100 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed i 2018 og 2019.

Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S vil stå for anlægsarbejderne, der forventes afsluttet ultimo november 2018.

I forbindelsen med krydsombygningen vil der være trafikale restriktioner med blandt andet hastighedsnedsættelser. De trafikale restriktioner vurderes dog ikke at påvirke trafikafviklingen nævneværdigt.

 

Yderligere oplysninger

Projektleder Peter Sveistrup Kristensen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 2537, mail: pks@vd.dk

Kommunikationskonsulent Jung Heidi Moeslund, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3303, mail: jhmo@vd.dk

Oprettet
24-09-2018.
Senest opdateret
24-09-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index