Søg
Pressemeddelelse

Nu sættes den strategiske analyse af en fast HH-forbindelse i gang

​Vejdirektoratet og Trafikverket skal kigge på muligheden for en fast vej- og baneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. ​
26. juni 2018
450px.jpg

I de kommende 2 ½ år skal Vejdirektoratet sammen med Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen og det svenske Trafikverket undersøge muligheden for en brugerbetalt fast forbindelse. 

”En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg har været drøftet i mange år. Nu skal vi i gang med at undersøge grundigt, hvordan sådan en forbindelse kan etableres og finansieres, og hvilken værdi den giver for samfundet,” siger Andreas Egense, afdelingsleder i Vejdirektoratet. 

Analysen igangsættes på baggrund af en beslutning fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og de svenske myndigheder om en indledende strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. 

”Analysen skal gøre politikerne i stand til at træffe en beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med planlægningen af en fast HH-forbindelse,” fortæller Andreas Egense.

HH-forbindelsen skal undersøges både som en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse for persontog. Analysen skal blandt andet indeholde: 
  • et forslag til linjeføringer
  • en vurdering af behovet for udbygningen af vejinfrastruktur på dansk og svensk side
  • beregninger af konsekvenserne for person- og godstrafik på ren vejforbindelse, samt beregninger af samfundsøkonomien i projektet 
  • beregninger af brugerfinansiering for både en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse for persontog
  • pris for en HH-vejforbindelse og togforbindelse for persontrafik.

Arbejdet sættes i gang den 1. juli 2018 og forventes afsluttet ultimo 2020.

Fakta:
  • Budgettet for den strategiske analyse er 17,3 mio. DKK, hvoraf de 7,3 mio. gives som tilskud fra EU.
  • Den danske beslutningsproces for statslige infrastrukturprojekter: Indledende undersøgelser og strategiske analyser → Forundersøgelser → VVM-undersøgelser (Vurdering af Virkninger for Miljøet) → Anlæg.


Yderligere oplysninger:

Andreas Egense, afdelingsleder i Vejdirektoratet, 25 75 45 70, aneg@vd.dk, Twitter: @andreas_Egense
Kristine Racina, pressekonsulent i Vejdirektoratet, 22 51 36 12, kraa@vd.dk, Twitter: @kristinepaavej


​​​​​
Oresund-Kattegat-Skagerrak_rgb_480px.jpg
Oprettet
25-06-2018.
Senest opdateret
26-06-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index