Søg
Pressemeddelelse

Nye tal viser mere trafik på vejene - især i Hovedstadsområdet

Trafikvæksten fortsætter over hele landet - men mest markant på de store indfaldsveje til København
02. november 2018
Trafikken på motorvejene stiger stadig – og den kraftigste vækst oplever man i denne tid på vejene omkring København. Det viser Vejdirektoratets målinger af trafikken i første del af 2018.  
 
Udvalgte målinger på fire af de største indfaldsveje til København – nemlig Amagermotorvejen, Køge Bugt Motorvejen, Motorring 3 og Helsingørmotorvejen – viser vækstrater i størrelsesorden 3,8 % til 4,7 % i årets første otte måneder. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for væksten på alle motorveje på 3,1 %.  
 
”Den højere trafik hænger sammen med økonomisk vækst, så det er positivt, at der er gang i hjulene – bogstavlig talt. Vi har heldigvis udbygget motorvejene flere steder, så vi bedre kan rumme den øgede trafik, men presset på motorvejene er fortsat og i stigende grad alt for stort på mange kritiske strækninger. Det ønsker regeringen at gøre noget ved, når vi fremlægger en infrastrukturplan med investeringer fra 2021, hvor vi igen har et økonomisk råderum til at sikre bedre forhold på motorvejsnettet”, fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.  
 


Årsagen til den større motorvejstrafik skal blandt andet findes i den generelle trafikvækst, men også som følge af en række motorvejsudvidelser, der får bilisterne til at ændre kørevaner. Når der sker udvidelser af motorvejsnettet, sker der stort set altid en aflastning af de mindre veje.  
 
”Helt generelt oplever vi en markant vækst i trafikken på de store veje i disse år,” siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet. ”Væksten skyldes efter vores vurdering blandt andet den økonomiske fremgang, den stigende beskæftigelse, det øgede privatforbrug og den voksende bilpark, og det er oplagt at nogle af disse faktorer slår særligt stærkt igennem i Hovedstadsområdet for tiden.”  
 
I det hele taget er der vækst i trafikken på stort set alle de motorveje, som Vejdirektoratet har målt på. Og det tegner et samlet billede af en større mobilitet, men også et motorvejsnet, der kommer under stadig større trafikpres.  
 
”Der kører flere biler på motorvejene, end der gjorde året før. Det er positivt, at bilisterne vælger motorvejsnettet, for når motorvejsnettet bliver valgt fremfor mindre veje, sker der alt andet lige færre uheld,” siger Niels Tørsløv. ”Samtidig giver det os i Vejdirektoratet en udfordring med at hjælpe med at få trafikken på det overordnede vejnet til at glide bedst muligt. Denne opgave søger vi blandt andet at løse med bedre og hurtigere håndtering af hændelser på vejnettet, en aktiv og præcis trafikinformation, der hjælper trafikanterne bedst muligt gennem perioderne med spidsbelastninger på motorvejene, samt kampagner.”  
 
De seneste mange års udvidelser af motorveje har samlet set bidraget til en markant forøgelse af kapaciteten på vejnettet, men Vejdirektoratets trafikprognoser viser, at trængslen på de hjemlige motorveje vil fortsætte med at stige i de kommende år. Og hvis man kigger frem mod 2030, så vil blandt andet veje som E45 Østjyske Motorvej og E20 Fynske Motorvej samt flere af de store motorveje i Hovedstadsområdet have det, der kaldes en kritisk belastningsgrad.  
 
Yderligere oplysninger:
Trafikdirektør Niels Tørsløv, tlf. 7244 3405, mail: nit@vd.dk 
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk 
Oprettet
02-11-2018.
Senest opdateret
02-11-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index