Søg
Pressemeddelelse

Så er den vestjyske bunkercykelsti klar til cyklisterne

Mellem Thyborøn og Harboøre ligger der nu otte kilometer lidt speciel cykelsti til cyklisterne. Cykelstien er nemlig delvist bygget på knust beton fra bunkere fra 2. Verdenskrig.
02. december 2015
​Det meste af cykelstien bliver også støbt i beton, i stedet for anlagt med asfalt, da beton er mere modstandsdygtigt over for blandt andet planten havtorn, der huserer i området. 
 
Projektleder i Vejdirektoratet, Annette Jørgensen, hæfter sig primært ved cykelstiens trafiksikkerhedsmæssige effekter: 
 
”Cykelstien er meget interessant, da den er blevet til på en helt ny måde, men jeg er nu mest glad for den, fordi den forbedrer trafiksikkerheden for cyklisterne på Harboøre Tange,” siger hun. 
 
Cykelstien bliver ca. 2,5 meter bred og adskilles fra vejen med en skillerabat af varierende bredde. Cykelstien bygges på den vestlige side af landevejen fra Søndergade i Harboøre til lige syd for tangen.   Herfra forløber cykelstien på den østlige side af vejen til den nuværende adgangsvej til færgehavnen.  
 
Knust bunkerbeton i cykelstien
At de gamle bunkere skulle bruges i cykelstien kom i stand i et samarbejde mellem Lemvig Kommune, Kystdirektoratet og Vejdirektoratet. Bunkerne skulle alligevel brydes ned og fjernes, da vejr og vind havde gjort dem farlige for besøgende på kysten.

"Knust beton er glimrende materiale at bygge en cykelsti på. Og vi er glade for, at bunkerne nu kan bruges til noget fornuftigt," sagde Annette Jørgensen, da arbejdet gik i gang i maj i år.

Det knuste beton fra bunkerne skulle ellers deponeres, hvis ikke det kunne bruges til noget andet - fx indbygning - som i Vejdirektoratets cykelsti. Og ved at bruge de knuste bunkere sparer Vejdirektoratet naturressourcer i form af grus. Vejdirektoratet bruger omkring 2000 tons beton fra bunkere under cykelstien og sparer derfor i omegnen af samme mængde grus.

Beton holder "nordens citron" nede
Omkring seks kilometer af cykelstiens otte kilometer bliver også helt utraditionelt støbt i beton. På Harboøre Tange vokser planten havtorn, som bliver kaldt "nordens citron" i det nordiske køkken på grund af sine karakteristiske syrlige, orange bær.

Det barske, saltholdige klima ved vestkysten betyder, at planten breder sig mere end normalt og kan ødelægge asfalt i sin søgen efter ferskvand. Beton er mere modstandsdygtigt over for planten, og cykelstien holder dermed længere.

Cykelstien er klar til cykellisterne nu. Der mangler dog stadig afstribning, som først kan lægges på, når vejret bliver bedre til foråret.

Yderligere kommentarer eller oplysninger
Projektleder Annette Jørgensen, tlf.: 2532 3280, email: ajor@vd.dk
Kommunikationskonsulent Bjørn Kock Sørensen, tlf.: 2248 2712, email: bjks@vd.dk
 
Hent et billede af en bunker, der bliver brudt ned.
 
Hent et billede af arbejdet med betoncykelstien.
Oprettet
02-12-2015.
Senest opdateret
02-12-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index