Søg
Pressemeddelelse

Stor interesse for VVM-undersøgelse – 110 indsendte forslag

Vejdirektoratet har modtaget 110 bemærkninger til VVM-undersøgelsen for udbygning af E45 mellem Aarhus N til Randers N. Undersøgelsens idé- og forslagsfase startede i juni, og samtlige forslag er nu gennemgået og vil indgå i det videre arbejde.
09. november 2018
Idé- og forslagsfasen på VVM-undersøgelsen for udbygning af motorvejen E45 mellem Aarhus N til Randers N startede den 11. juni. VVM-undersøgelsen for strækningen Aarhus N til Randers N blev ligesom VVM-undersøgelser for E45 mellem Vejle til Skanderborg S og Aarhus S til Aarhus N besluttet i Finansloven for 2018.

E45 534x294.jpg

Undersøgelserne skal beskrive konsekvenserne af at udbygge motorvejen fra to til tre spor i hver retning på en af Danmarks mest travle motorveje, E45. På store dele af strækningen er der i dag trængselsproblemer, og E45 kan i fremtiden blive en trafikal flaskehals. 

På to borgermøder kunne interesserede borgere og interesseorganisationer i slutningen af juni få information om projektet og bidrage med forslag og ideer, ligesom forslag frem til den 20. august kunne indsendes til projektet i idé- og forslagsfasen. Alle forslag er nu gennemgået og registreret.

”Vi har gennemgået de indkomne bemærkninger fra borgere, foreninger og myndigheder. I alt har vi modtaget 110 bemærkninger, som vil indgå i vores videre arbejde. Bemærkningerne giver os vigtig viden om de lokale forhold langs strækningen, så vi sætter stor pris på alle forslag og ideer,” siger projektleder Elisabeth Krog fra Vejdirektoratet.

Støj er et gennemgående tema i bemærkningerne til VVM-undersøgelsen.

”Cirka 100 af de 110 bemærkninger, som vi har modtaget, handler om støj. Støj er et tema, der optager mange naboer, og vi vil i VVM-undersøgelsen se nærmere på støjforholdene og støjreducerende tiltag. I bemærkningerne er der også et generelt ønske om at få forbedret flere af strækningens tilslutningsanlæg. Det skal vi også se nærmere på i den kommende tid,” siger Elisabeth Krog.

Se sammenfatningen af ideer og forslag

Andre bemærkninger omhandler natur og miljø samt tekniske forhold. VVM-undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, hvordan en udbygning af motorvejen vil påvirke miljøet og omgivelserne og vil desuden belyse økonomi, fordele og ulemper i øvrigt ved forskellige løsningsforslag.

I foråret 2020 bliver VVM-undersøgelsen offentliggjort, og der vil i den forbindelse blive afholdt høring og borgermøder.

Fakta 

Frem til 2020 udarbejdes i alt tre VVM-undersøgelser for udbygning af E45 fra Vejle til Randers N. Strækningen er inddelt i tre delstrækninger: Vejle-Skanderborg S (ca. 35 km), Aarhus S-Aarhus N (ca. 15 km) og Aarhus N-Randers N (ca. 35 km).

Mellem Skanderborg S til Aarhus S er motorvejen i 2018 udbygget fra fire til seks spor.

De tre VVM-undersøgelser blev besluttet i Finansloven for 2018.

Yderligere oplysninger

Senior projektleder Elisabeth Krog, tlf. 7244 3538, mail: elk@vd.dk

Kommunikationskonsulent Jung Heidi Moeslund, tlf. 7244 3303, mail: jhmo@vd.dk

Læs mere om VVM-undersøgelsen af E45 mellem Aarhus N ogRanders N​

Oprettet
09-11-2018.
Senest opdateret
09-11-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index