Søg
Pressemeddelelse

Trafikken på motorvejene vokser stadig markant

Der kommer hele tiden flere og flere biler og lastbiler på de danske motorveje.
03. juli 2018

Trafikvækst_foto-baggrund (2).jpg

På blot ti år er trafikken på de største hjemlige veje steget med næsten en tredjedel. Det viser de nyeste tal fra Vejdirektoratets rapport ”Statsvejnettet 2018” der kommer på gaden i dag.

”Tallene bekræfter det billede, som de fleste danske trafikanter også genkender fra deres færdsel ude på motorvejene, nemlig at trængslen bliver tættere og tættere,” siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet.

Presset på de store veje er især blevet forværret i myldretiden. Her viser Vejdirektoratets opgørelser, at trafikken er steget med op mod 40-45 procent på nogle af de værst belastede strækninger.

”Myldretidstrafikken udgør en særskilt udfordring for os. Vi taler om strækninger, der i forvejen er stærkt belastede, og når de netop i myldretiderne bliver underlagt et særligt hårdt trafikpres, så skaber det naturligvis ekstra risiko for trængsel og kø,” fortæller Niels Tørsløv, der tilføjer, at Vejdirektoratet arbejder aktivt på at finde løsninger, der kan lempe trafikpresset på motorvejene i myldretiderne.

”Vi kører kampagner med råd om afrejsetidspunkter, og vi forsøger os med bedre og hurtigere håndtering af hændelser på vejnettet. Desuden prøver vi gennem en aktiv og præcis trafikinformation at guide trafikanterne bedst muligt gennem tiderne med spidsbelastninger på motorvejene.”

Vejdirektoratets trafikprognoser viser i øvrigt, at trængslen på de hjemlige motorveje vil fortsætte med at stige i de kommende år. Og hvis man kigger frem mod 2030, så vil blandt andet veje som E45 Østjyske Motorvej og E20 Fynske Motorvej samt flere af de store motorveje i Hovedstadsområdet have det, der kaldes en kritisk belastningsgrad.

”Denne udvikling er vi naturligvis opmærksomme på, og vi arbejder med mulige løsninger på den trængsel, som ser ud til at komme. Udbygningen af vejene og anlæg af nye veje har stor effekt, men vi kan ikke forvente, at udbygninger alene kan løse alle udfordringerne med den stigende trafikvækst. Vi skal også finde bedre måder at afvikle trafikken på – for eksempel ved kørsel i nødspor eller i samklang med de muligheder ny teknologi og den stigende automatisering af bilerne giver os. Vi leder hele tiden efter effektive svar på udfordringerne,” siger Niels Tørsløv.Yderligere oplysninger:
Trafikdirektør Niels Tørsløv, tlf. 7244 3405, mail: nit@vd.dk
Pressekonsulent Kristine Racina, mob. 2251 3612, mail: kraa@vd.dk


 ​
Oprettet
02-07-2018.
Senest opdateret
03-07-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index