Søg
Pressemeddelelse

Tre VVM-undersøgelser på E45 går i gang

VVM-undersøgelserne for udbygning af motorvejen starter op før sommerferien med indledende idéfase på strækningen Vejle-Skanderborg S og på strækningen Aarhus N-Randers N, mens strækningen fra Aarhus S-Aarhus N først starter op efter sommerferien.

13. juni 2018

​Motorvejen E45 er en af Danmarks mest travle motorveje og rygraden i den jyske nord-syd transportkorridor. Store dele af strækningen oplever i dag trængselsproblemer, og med den forventede stigning i trafikken i fremtiden kan E45 blive en trafikal flaskehals.

I Finansloven for 2018 blev det besluttet at sætte VVM-undersøgelser for udbygning af E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Randers N i gang. I VVM-undersøgelserne bliver støjgener, natur og miljø undersøgt, og det klarlægges, hvordan en udbygning af motorvejen vil påvirke miljøet. Som del af undersøgelsen indgår ligeledes vurderinger af forskellige løsningsforslag.

E45 projekter.jpg

Strækningen fra Vejle til Randers N er inddelt i de tre delstrækninger Vejle-Skanderborg S (ca. 35 km), Aarhus N-Randers N (ca. 35 km) og Aarhus S-Aarhus N (ca. 15 km). For hver strækning gennemføres en selvstændig VVM-undersøgelse.


Indledende idé- og forslagsfase og borgermøder

Som en indledning på VVM-undersøgelserne har blandt andet borgere, trafikanter og interesseorganisationer mulighed for at komme med ideer, forslag og synspunkter i en offentlig idé- og forslagsfase. Indkomne ideer og forslag vurderes og kan inddrages i Vejdirektoratets videre arbejde.

”Nu går vi i gang med VVM-undersøgelserne på E45, og vi håber, at rigtig mange borgere, virksomheder og interesseorganisationer har lyst til at bidrage med forslag og ideer,” siger Jacob Pryds Winkel, projektleder på undersøgelsesstrækningen fra Vejle til Skanderborg S.

”Vi holder lokale borgermøder, og her kan man komme med sine forslag og ideer. Har man ikke lige mulighed for at deltage, kan forslag og ideer også sendes via Vejdirektoratets hjemmeside,” siger projektleder Elisabeth Krog, der er projektleder på undersøgelsesstrækningen fra Aarhus N til Randers N.

Tid og sted for de enkelte borgermøder kan ses på projekternes hjemmesider.

Forslag og kommentarer kan fremsendes fra den 11. juni til den 20. august 2018 via en høringsportal på projekternes hjemmesider.


Projekternes tidsforløb

Idé- og forslagsfasen for to af projekterne er i gang nu. Den sidste igangsættes i august 2018. VVM-undersøgelserne forventes at vare i ca. to år. Den afsluttende høring forventes afholdt forår 2020, hvor der også afholdes borgermøder. Herefter kan en indstilling om projekterne udarbejdes med henblik på en politisk drøftelse og beslutning. 

Vejdirektoratet er lige nu i gang med at udbygge strækningen mellem Skanderborg S-Aarhus S til seks spor. Udbygningen forventes færdig i efteråret 2018, og der bliver efterfølgende lagt nyt slidlag på strækningen i 2019.


Læs mere om projekterne:

www.vd.dk/E45Vejle

www.vd.dk/E45Aarhus

www.vd.dk/E45Randers


Yderligere oplysninger
 
Vejle-Skanderborg S: Senior projektleder Jacob Pryds Winkel, tlf. 7244 3752, mail: jawi@vd.dk
Aarhus S-Aarhus N: Senior projektleder Rasmus Larsen, tlf. 7244 3630, mail: rl@vd.dk
Aarhus N-Randers N: Senior projektleder Elisabeth Krog, tlf. 7244 3538, mail: elk@vd.dk
Kommunikationskonsulent Jung Heidi Moeslund, tlf. 7244 3303, mail: jhmo@vd.dk

Oprettet
12-06-2018.
Senest opdateret
13-06-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index