Søg
Pressemeddelelse

Uopmærksomhed bag mange dødsulykker

Sidste år oplevede vi det næstlaveste antal dræbte i trafikken, siden 2. verdenskrig. Uopmærksomhed og manglende orientering var blandt årsagerne til en række af dødsulykkerne. Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet om dødsulykker i Danmark i 2017.
13. december 2018
​Måske kender du det - du kører på den samme strækning hver dag, og du kender hvert et sving og ved, hvornår der er trafik, og hvornår du nærmest har vejen for dig selv. Det kan gøre dig mere uopmærksom eller få dig til at sætte farten op. 

Men dødsulykkerne viser, at når der sker noget uventet, så kan uopmærksomhed og for høj fart have betydning for, hvor alvorlig ulykken bliver. 

Vejdirektoratets analyser af dødsulykkerne i 2017 viser, at uopmærksomhed eller utilstrækkelig orientering spillede en rolle i 61 % af ulykkerne sidste år. Det betyder, at ulykkerne skete, fordi man fx overså en trafikant, man havde vigepligt for, eller måske sad og faldt i staver og kørte ind i træet i vejsiden.

”Når vi føler os trygge i trafikken, er vi mere tilbøjelige til at gøre andre ting samtidig med kørslen. Vi tænder for radioen, tager en tår kaffe eller snakker med sidemanden. Det kan have betydning for, at vi måske lige dér – på det afgørende tidspunkt – ikke har nok fokus på trafikken, og derfor ikke når at undvige ulykken,” siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

GAB3633_VD_sikkerhed_133_tif.jpg

Selvom størstedelen af bilisterne altid bruger sele, når de kører, så viser Vejdirektoratets analyse af dødsulykkerne blandt andet også, at mindst 30 % af de dræbte i personbiler i 2017 ikke anvendte sele. 

”De gode råd virker stadig, når det kommer til at undgå alvorlige ulykker i trafikken: Spænd selen, orientér dig om andre i trafikken, overhold fartgrænsen og kør aldrig i påvirket tilstand,” siger Marianne Foldberg Steffensen.

For høj hastighed og sprit er også faktorer
For høj hastighed bliver både vurderet i forhold til den gældende fartgrænse, til den manøvre trafikanten lavede, til vejrforholdene under ulykken og til skadens omfang. Mindst hver tredje af de implicerede køretøjer i dødsulykkerne i 2017 kørte hurtigere end tilladt. I 42% af dødsulykkerne i 2017 have for høj hastighed betydning for, at ulykken skete, eller at skaden blev større end den ellers ville være blevet.

I mere end hver 4. dødsulykke i 2017 var en trafikant desuden påvirket af alkohol, narko og/eller medicin. I 25 % af dødsulykkerne er det vurderet, at den påvirkede tilstand havde betydning for, at ulykken skete.

”Både spirituskørsel og alt for høje hastigheder i trafikken spiller stadig en stor rolle i mange af dødsulykkerne, men vi er blevet bedre end for syv år siden, så det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på disse indsatsområder, hvis vi skal nedbringe antallet af dræbte i trafikken,” siger Marianne Foldberg Steffensen. 

Fakta om dødsulykker i 2017:
• I 2017 blev 175 personer dræbt på de danske veje i 165 trafikulykker. 
• 114 af de 165 dødsulykker skete på veje i landzone. 
• I byzone involverer dødsulykkerne oftere fodgængere eller cyklister, hvorimod trafikanterne i landzone typisk bliver dræbt i personbil.
• 3 ud af 4 dræbte i 2017 var mænd, og de fleste kørte i personbil. 
• Der er en overrepræsentation af dræbte unge mellem 18-24-årige. Gruppen udgjorde 19 % af de dræbte i 2017, men kun 9 % af befolkningen i 2017.

Den typiske dødsulykke
Ser man samlet over årene, er den typiske dødsulykke sket i dagslys på en lige strækning i landzonen. Det er typisk en eneulykke, hvor der kun er én involveret trafikant, og det er typisk en mand i bil.Geografisk fordeling af dødsulykkerne i 2017:
Kort_PM_Alle-dødsulykker-2017.jpg

Find de regionale ulykkestal fordelt på politikredse.

Yderligere information:
Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder i Vejdirektoratet : 2238 3222, mast@vd.dk 
Nina Bach, kommunikationskonsulent i Vejdirektoratet: 2267 3013, niba@vd.dk

Oprettet
12-12-2018.
Senest opdateret
13-12-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index