Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet tester klimavenlig asfalt på Helsingørmotorvejen

Ny asfalt skal nedsætte udledningen af drivhusgasser fra biltrafikken
29. maj 2018
Den inderste del af Helsingørmotorvejen bliver i de kommende uger vidne til en verdensnyhed på miljøfronten.  
 
Det sker, når Vejdirektoratet udlægger en særligt klimavenlig asfalt på strækningen som et forsøg på at udvikle en vejbelægning, der nedsætter udledningen af drivhusgasser fra biltrafikken.  
 
Forsøget er det eneste af sin art i verden og kan potentielt være banebrydende i bestræbelserne på at gøre noget ved den udledning, der kommer fra vejene.  
 
”Der er store perspektiver i at afprøve nye måder til at nedbringe CO2-udledningen fra vejtrafikken, fordi en lille forbedring kan have meget stor indvirkning. Det er en gevinst for bilisterne, hver gang de sparer en liter brændstof, og det er en gevinst for klimaet, fordi bilerne udleder mindre CO2. Hvis vores forventninger holder stik, vil borgerne og virksomhederne i gennemsnit spare ca. 40 mio. kr. i brændstof for hver million kroner, der investeres i klimavenlig asfalt. Det vil være en kæmpe økonomisk gevinst, og derfor ser jeg med stor interesse frem til resultaterne af forsøget, som blandt andet skal teste asfaltens holdbarhed osv.,” siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.  
 
Helt konkret fokuserer forsøget på at mindske bilernes rullemodstand – altså den modstand, der opstår, når dæk og vej møder hinanden. Hvis det lykkes at nedsætte denne modstand, vil bilerne bruge mindre brændstof, og dermed vil CO2-udledningen blive nedsat.  
 
”Derfor har vi i de seneste år brugt mange kræfter på at udvikle en specialblandet asfalt, der kræver mindre energi i form af brændstof at køre på end almindelig asfalt, og som stadig har en meget høj holdbarhed,” siger projektleder Christian Axelsen fra Vejdirektoratet. ”Det er denne asfalt, vi nu skal udlægge på Helsingørmotorvejen. Vi har allerede testet asfalten under kontrollerede former, for eksempel gennem forskning- og udviklingsprojekterne COOEE og ROSE, men vi glæder os til at øge vores viden om asfaltens egenskaber efter at have afprøvet den på en særdeles tungt trafikeret strækning som denne over tid.”  
 
Asfalten bliver udlagt på en strækning på 500 meter fra broen over Lyngbyvej og nordpå ad Helsingørmotorvejen. Her skal den fungere i de kommende år, hvor Vejdirektoratet løbende vil analysere og monitorere asfaltens robusthed og køreegenskaber i relation til en almindelig asfalt.  
 
Derudover vil Vejdirektoratet i de kommende måneder også udbrede asfalten til andre strækninger i landet.
 
I alt vil der blive udlagt klimavenlig asfalt på 50 kilometer motorvej over hele Danmark i løbet af 2018, bl.a. finansieret af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets Grønne Pulje, som har bevilliget midler til Vejdirektoratet på baggrund af lovende resultater af den udviklede klimavenlige asfalts egenskaber og dens evne til at fungere som et middel til at reducere Danmarks samlede udledning af CO2.  
 
Skulle det lykkes at udvikle langtidsholdbar og køresikker asfalt, der nedsætter bilernes rullemodstand, er perspektiverne for klimaet betragtelige.  
 
”Hvis vi kan nedsætte rullemodstanden med op til fire procent, kan dette svare til en besparelse på op mod 57 millioner liter brændstof i 2030, hvilket vil reducere op mod 143.000 ton CO2-udledning samt en reduktion på op mod 76 ton kvælstofdioxider, de såkaldte NOX’er, Siger Christian Axelsen.”  
 
For kontakt til ministeren:
Pressechef Mia Josiassen, tlf. 7226 7075, mail: mij@trm.dk  
 
Yderligere oplysninger:
AC-medarbejder Christian Axelsen, tlf. 7244 7121, mail: cax@vd.dk 
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
29-05-2018.
Senest opdateret
29-05-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index