Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet tester klimavenlig asfalt på Sydmotorvejen

Forsøget er det første af sin art i verden
08. oktober 2018
Sydmotorvejen ved Maribo bliver i disse dage inddraget i et banebrydende forsøg på klima- og miljøfronten.  
 
Det sker ved, at Vejdirektoratet udlægger en særligt klimavenlig asfalt på cirka 10,5 kilometer af strækningen i implementeringsforsøget på en vejbelægning, der nedsætter udledningen af drivhusgasser fra biltrafikken.          
 
Forsøget er det eneste af sin art i verden og kan have stor betydning for bestræbelserne på at gøre noget ved den udledning, der kommer fra vejene.          
 
”Forsøget rummer betydelige miljømæssige perspektiver, fordi selv en beskeden formindskelse af CO2-udledningen fra vejtrafikken kan have meget stor indvirkning på klimaet. Det vil også være en gevinst for bilisterne, fordi det sparer brændstof at køre på den klimavenlige asfalt. Vores forventninger peger på, at borgerne og virksomhederne i gennemsnit sparer ca. 40 mio. kr. i brændstof for hver million kroner, der investeres i klimavenlig asfalt. Så det vil både være til glæde for klimaet og for trafikanterne, hvis forsøget bliver en succes. Foreløbig er vi dog i testfasen, og i den kommende tid skal vi blandt andet teste, hvorledes den klimavenlige asfalts holdbarhed viser sig ved fuldskala implementering,” siger projektleder Christian Axelsen fra Vejdirektoratet.          
 
Helt konkret fokuserer forsøget på at mindske bilernes rullemodstand – altså den modstand, der opstår, når dæk og vej møder hinanden. Hvis det lykkes at nedsætte denne modstand, vil biler og lastbiler bruge mindre brændstof, og dermed vil CO2-udledningen blive nedsat.      

”Derfor har vi i de seneste år brugt mange kræfter på at udvikle en specialblandet asfalt, der kræver mindre energi i form af brændstof at køre på end almindelig asfalt, og som stadig har en meget høj holdbarhed, sammenligneligt med den konventionelle asfalt,” forklarer seniorforsker Matteo Pettinari.  ”Det er denne asfalt, vi nu skal udlægge på Sydmotorvejen. Vi har allerede testet asfalten under kontrollerede former, for eksempel gennem forskning- og udviklingsprojekterne COOEE og ROSE, men vi glæder os til at øge vores viden om asfaltens egenskaber efter at have afprøvet den klimavenlige asfalt på en strækning som denne over tid.”          
 
Asfalten bliver udlagt på en strækning på 6,5 kilometer i sydgående retning af Sydmotorvejen forbi Maribo og 4 kilometer i nordgående retning. Her skal den fungere i de kommende år, hvor Vejdirektoratet løbende vil analysere og monitorere asfaltens robusthed og egenskaber i relation til en konventionel asfalt.           
 
Den klimavenlige asfalt vil blive udlagt på forskellige statsveje rundt om i Danmark i løbet af 2018, bl.a. finansieret af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets Grønne Pulje, som har bevilliget midler til Vejdirektoratet på baggrund af lovende resultater af den udviklede klimavenlige asfalts egenskaber og dens evne til at fungere som et middel til at reducere Danmarks samlede udledning af CO2.          
 
Skulle det lykkes at udvikle langtidsholdbar og køresikker asfalt, der nedsætter bilernes rullemodstand, er perspektiverne for klimaet betragtelige.       
 
”Hvis vi kan nedsætte rullemodstanden med op til fire procent, kan dette svare til en besparelse på op mod 57 millioner liter brændstof i 2030, hvilket vil reducere op mod 143.000 ton CO2-udledning samt en reduktion på op mod 76 ton kvælstofdioxider, de såkaldte NOX’er, siger Christian Axelsen.”  
 
Desuden har regeringen annonceret, at den som et led i sit kommende luft- og klimaudspil fra 2020 vil udrulle klimavenlig asfalt på alle strækninger af statsvejnettet, som står til at skulle have ny belægning, hvis det igangværende pilotprojekt bekræfter de forventede effekter og holdbarheden af asfalten.  
 
Yderligere oplysninger:
AC-medarbejder Christian Axelsen, tlf. 7244 7121, mail: cax@vd.dk 
Seniorforsker Matteo Pettinari, tlf 7244 7139, mail: map@vd.dk 
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk  
Oprettet
08-10-2018.
Senest opdateret
08-10-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index