Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet udvider en bro og sænker en vej

Det første større arbejde i forbindelse med udbygningen af Køge Bugt Motorvejen er i fuld gang.
06. december 2012
​Arbejdet sker nord for Karlslunde Rasteplads Vest, hvor Karlslunde Mosevej føres under motorvejen. Her arbejder Vejdirektoratets entreprenører både med at udvide motorvejsbroen og sænke vejen. Det oplyser projektleder Preben T. Pedersen fra Vejdirektoratet.

”Vi udvider broen for at gøre plads til de to ekstra kørespor. Når vi også sænker vejen skyldes det at vi skal sikre en tilstrækkelig frihøjde både for motorvejsbroen og broen til Den nye Bane København-Ringsted som også skal krydse Karlslunde Mosevej,” siger Preben T. Pedersen.

I første omgang har entreprenøren gravet ud og støbt de første fundamenter til fundamenter for udvidelse af den eksisterende motorvejsbro. Der er også flyttet ledninger under broen for at give plads til byggeriet. Vejen skal sænkes 1,2 meter.

Arbejdet betyder, at Karlslunde Mosevej er lukket for gennemkørende trafik frem til 30. april 2013. Der vil dog forsat være adgang til boligområderne Søhøj og Margrethe Allé i hele perioden, både for beredskab, privat- og erhvervstransport samt dagsrenovation og vinterberedskab. Busruten som kører ad Karlslunde Mosevej er samtidig lagt om.

”Vi henviser bilister til at bruge Karlslunde Centervej, hvis de skal krydse motorvejen. Cyklisterne kan benytte Karlslundestien nord for Karlslunde Mosevej eller Engstrupstien syd for Karlslunde Rasteplads,” fortæller Preben T. Pedersen.

Han fremhæver desuden at den nu nedlagte jordsti fra Karlslunde Mosevej til den vestlige del af Karlslunde Rasteplads som en del af projektet erstattes af en asfalteret sti. Den laves af hensyn til de ansatte på rastepladsen og de lokale beboere som benytter butikken eller restaurationen i forbindelse med rastepladsen. Der vil i anlægsperioden hele tiden være midlertidig adgang til Karlslunde Rasteplads via skovstien vest for rastepladsen.

Det er M.J. Eriksson, der er hovedentreprenør på arbejdet ved Karlslunde Mosevej.

Yderligere oplysninger
Projektleder Preben T. Pedersen, Vejdirektoratet, tlf. 72 44 37 07, e-mail: m10@vd.dk 
Oprettet
07-12-2012.
Senest opdateret
07-12-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index