Søg
Pressemeddelelse

Vejle bliver skiltet som fjernmål i frakørsel 17 ved Tjørring

Vejdirektoratet ændrer nu på skiltningen mod syd på rute 18 nord for Herning. Fremover bliver der skiltet med Vejle som fjernmål ved frakørsel 17 Tjørring. Herning C bliver så i stedet til nærmål i  frakørslen.
18. maj 2018
​Åbningen af Messemotorvejen for godt et år siden har hovedsagelig medført en masse tilfredse trafikanter, som er glade for endnu mere motorvej omkring Herning.

Vejdirektoratet har imidlertid også modtaget en del henvendelser fra trafikanter, som har været forvirret over skiltningen, når de kommer kørende på rute 18 i sydlig retning. 

Mange har skullet videre ad Midtjyske Motorvej mod eksempelvis Vejle, men har kun kunnet se ”Herning” skiltet som fjernmål på rute 18. Det har fået en del trafikanter til at blive på motorvejen og køre ind mod Herning ad Messemotorvejen, hvorved de i stedet er kommet til regionshospitalet i Gødstrup og Herning Messecenter.

Vejdirektoratet har hidtil afvist at ændre fjernmålet det pågældende sted fra ”Herning” til ”Vejle”, da ”Herning” er fjernmål på rute 18 frem til motorvejskryds Herning. Der vejvises efter gældende princip ikke med et fjernmål, der ligger efter det fjernmål, trafikanterne først møder. 

Forvirringen blandt et betydeligt antal trafikanter får nu alligevel Vejdirektoratet til at ændre holdning til skiltningen og gøre ”Vejle” til fjernmål i til- og frakørsel 17 Tjørring mod syd. ”Herning C” bliver så ændret til nærmål på portaltavlen.


Den nye portaltavle ved frakørsel Tjørring.


Seniorprojektleder i Vejdirektoratet, John Kjærsgaard, forklarer hvorfor Vejdirektoratet efter nogen betænkningstid har valgt at gøre en undtagelse i tilfældet Tjørring.

”Vores begrundelse for at lave skiltningen om og gøre ”Vejle” til fjernmål i frakørsel 17 Tjørring er, at lede ikke-stedkendte trafikanter med mål på rute 18 syd for Herning gennem et komplekst vejforløb. De skal forlade Holstebromotorvejen via frakørslen ved frakørsel 17 Tjørring, hvor der er et stykke med motortrafikvej, inden de igen kommer på motorvej. Men mange trafikanter har opfattelsen af, at der er motorvej på hele rute 18 mellem Holstebro og Vejle. Og da Vejle ikke er fremgået som fjernmål, er mange trafikanter bare blevet på motorvejen. Nu hjælper vi trafikanterne til en bedre forståelse af vejforløbet,” siger John Kjærsgaard.


Yderligere oplysninger:
John Kjærsgaard, projektleder: 7244 2465, jkj@vd.dk
Kim Lundahl Michelsen, kommunikationskonsulent: 7244 2318, kimi@vd.dk

Oprettet
17-05-2018.
Senest opdateret
18-05-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index