Søg
Pressemeddelelse

Vellykket udbud af Vejdirektoratets Vintertjenester fra 2018-2022

Udbud har sikret leverandører til 141 af 147 delaftaler
26. april 2018
Vejdirektoratet har netop udsendt licitationsresultatet af sit store udbud af Vintertjenester, der skal sikre, at de 3.800 km statsveje også fremover bliver ryddet for sne og saltet om vinteren til de skarpeste priser på markedet – til glæde for alle dem, der hver dag benytter statens veje, stier, fortove og rastepladser.  
 
"Der er rigtig mange trafikanter, der bruger de store veje og rastepladser - også om vinteren. Resultatet af udbuddet sikrer, at veje og rastepladser bliver holdt farbare i de kolde måneder til de bedste priser på markedet," siger entreprisekoordinator Simon Nødgaard Hansen fra Vejdirektoratet.  
 
Med cirka 100 bydende lykkedes det at sikre leverandører til 141 af de i alt 147 delaftaler.
 
De resterende 6 delaftaler, som vedrører vintertjeneste på kørebaner, forventes genudbudt inden for kort tid.  
 
Det overståede udbud har en samlet anslået værdi på ca. 100 mio. kr. pr. år og består af:
·         Vintertjeneste på kørebaner
·         Vintertjeneste på sidearealer
·         Vintertjeneste på stier og fortove m.v.  
 
Kontrakterne forventes indgået efter stand still i maj måned og strækker sig fra efteråret 2018 og 4 år frem.    
 
Resultatet af udbuddet kan fra den 23. april 2018 findes på Leverandørportalen på Vejdirektoratets hjemmeside under "afsluttede udbud:" http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Afsluttedeudbud.aspx.   
 
Genudbud af de seks kørebanedelaftaler annonceres ligeledes inden længe på Vejdirektoratets hjemmeside under ”aktuelle udbud:" http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Aktuelleudbud.aspx 
 
Fakta om vintertjenesteudbuddet:
Forventet kontraktopstart juli 2018 og kontraktudløb juni 2022.    
 
Der blev udbudt følgende leverancer: 
·       Vintertjeneste på kørebaner – ca. 3.800 km vej fordelt på 79 delaftaler.
·       Vintertjeneste på sidearealer – 165 rastepladser fordelt på 3 delaftaler.
·       Vintertjeneste på stier og fortove m.v. – ca. 3,2 mio. m² stier og fortove fordelt på 65 delaftaler.  
 
Der forventes genudbudt 6 delaftaler vedr. vintertjeneste på kørebaner i maj eller juni 2018.    
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 7244 3032, mail: man@vd.dk 
Entreprisekoordinator: Simon Nødgaard Hansen, tlf.: 2241 1669, mail: snh@vd.dk 
Oprettet
26-04-2018.
Senest opdateret
26-04-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index