Søg
Pressemeddelelse

Vi skal lære af dødsulykkerne i trafikken

På seks år mistede 1.193 personer livet i trafikken. Halvdelen var bilister, mens en tredjedel var cyklister eller fodgængere. Det viser Vejdirektoratets dødsulykkesstatistik fra 2010-2015.
21. december 2016
dus pm.jpg

Vejdirektoratet har fra 2010-2015 analyseret alle dødsulykker i trafikken i Danmark sammen med politiet. Det har givet nye oplysninger om for eksempel hastighed, uopmærksomhed, vejrforhold, oversigtsforhold og vejforløb, køretøjernes stand samt trafikanternes brug af for eksempel hjelm og sikkerhedsseler. Oplysninger der kan bruges til at gøre det mere sikkert at færdes i trafikken.

I løbet af de seks år har lidt mere end halvdelen af de dræbte mistet livet som enten chauffør eller passager i en bil. Tendensen har været faldende over de seks år, så det i 2015 var 46 % af de dræbte, der var i bil. Den samme tendens ses ikke for de bløde trafikanter. I gennemsnit var 14 % af de dræbte i trafikken cyklister og 16 % var fodgængere over de seks år. Der har kun været små udsving fra år til år.

”Vi har stor fokus på at skabe mere sikkerhed for både fodgængere og cyklister i trafikken. Derfor arbejder vi hele tiden for at sikre, at kommunerne har den nyeste viden, når de for eksempel skal indrette kryds og cykelstier,” siger Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratet.

Dødsulykkesstatistikken viser, at op mod 23 % af de dræbte sandsynligvis kunne have reddet livet, hvis de havde brugt hjelm eller sikkerhedssele korrekt. Trafikanterne kan selv være med til at reducere antallet af alvorlige ulykker i trafikken. Det gælder både brug af sikkerhedsudstyr, valg af hastighed og opmærksomhed på det, der foregår i trafikken.

”Hastighed, uopmærksomhed og manglende orientering er faktorer, der spiller ind i mere end halvdelen af alle dødsulykker. Vejdirektoratet arbejder med at bekæmpe disse ulykker med for eksempel rundkørsler, heller, rumleriller og midterautoværn, men det er vigtigt, at trafikanterne også tager et ansvar for deres færden i trafikken,” siger Marianne Foldberg Steffensen.

Læs mere i opsamlingen ”1.193 dræbte. Det har vi lært”

Læs hele rapporten om dødsulykkesstatistikken i ”Dødsulykker 2015”​

Fakta
30 % færre blev dræbt i trafikken fra 2010 og til 2015. Det var et fald i dræbte fra 255 i 2010 til 178 i 2015.​

Foreløbige tal fra Vejdirektoratets ulykkesstatistik viser, at 180 har mistet livet i trafikken fra januar til oktober i år, og tendensen er dermed knap så positiv.  

Yderligere oplysninger
Afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen, Vejdirektoratet, tlf. 2238 3222
Kommunikationskonsulent Siri Teilmann-Ibsen, Vejdirektoratet, tlf. 6193 0589​

grafik.jpgOprettet
20-12-2016.
Senest opdateret
21-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index