Søg
Pressemeddelelse

Vinteren blev hårdere på vejene end normalt

Vejene fik en hårdere vinter end normalt – især på grund af den sibiriske kulde, der lagde sig over landet i marts måned. Det viser den nyeste opgørelse over Vejdirektoratets indsats på det overordnede vejnet i vintermånederne. 
26. april 2018
Heraf fremgår det, at Vejdirektoratets saltspredere denne vinter spredte 17 procent mere salt end normalt for at bekæmpe frost og is på de store veje.  
 
”Tallene viser meget tydeligt, at vores entreprenører især i slutningen af vinteren måtte levere en ekstra stor indsats for at holde de store veje farbare for trafikanterne,” siger vinterservicekoordinator Carina Meldgaard Frandsen fra Vejdirektoratet. ”Vi arbejder i Vejdirektoratet altid ud fra en målsætning om at begrænse saltforbruget på vejene mindst muligt, både af hensyn til miljøet og af ressourcemæssige årsager. Men når vinteren virkelig bider – som den gjorde i marts måned – så rykker vi ud med alle mænd og maskiner for at sikre så gode køreforhold som muligt for trafikanter over hele landet.”  
 
Vinteren var hårdest for vejene i store dele af Jylland. Vejdirektoratets tal viser, at der var behov for at sprede mest salt i Syddanmark og Midt- og Vestjylland, mens saltforbruget var relativt mindst på Sjælland og i Hovedstadsområdet.  
 
Samtidig viser tallene, at selv om marts traditionelt set er en forårsmåned, så gjorde den sibiriske kulde dette års marts måned til den næsthårdeste marts for vejene siden 2000. Kun marts måned år tilbage i 2013 var hårdere.  
 
Kulden i marts var i øvrigt også hovedårsagen til, at vinteren samlet set blev hårdere end gennemsnittet, når man ser på Vejdirektoratets saltforbrug.  
 
”Som enhver sikkert kan huske, var det jo især i marts måned, at vinteren for alvor meldte sig på vores breddegrader, og det bekræftes altså også af statistikkerne,” siger Carina Meldgaard Frandsen.  
 
Derudover har vinterens effekt på vejene i denne omgang mere bestået af frost og is end egentlig sne. Således har Vejdirektoratets entreprenører foretaget 30 procent mindre snerydning end på en såkaldt normalvinter.  
 
Yderligere oplysninger:
Vinterservicekoordinator Carina Meldgaard Frandsen, tlf. 7244 2001, mail: cmf@vd.dk 
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk  
Oprettet
26-04-2018.
Senest opdateret
26-04-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index