Søg

Rute for modulvogntog mellem TSA 42, Korsør og Korsør Østhavn via rute 265

​Fra rute E20 køres mod rute 265 ved TSA 42, Korsør. Østfra kommende kører via rundkørslen på rute 265 mod syd ad rute 265, Tårnborgvej. Vestfra kommende drejer til venstre mod syd i rampekrydset med rute 265.Videre gennem rundkørsler ved skæring med Motalavej/Ørnumvej, Kongebroen og Gamle Banegårdsplads til kryds med Caspar Brands Plads. Her drejes til venstre mod øst i fortsættelse af Caspar Brands Plads ad vej ind på havneareal, med adressen Teilmanns Allé 1. I modsat retning kan modulvogntoget vende inde på havnearealet og køre til krydset med Tårnborgvej/Teilmanns Allé. Her drejes til højre i nordlig retning ud på rute 265 og ad samme rute tilbage til rute E20 ved TSA 42, Korsør.​​
Oprettet
08-03-2017.
Senest opdateret
10-03-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index