Søg

Omkoblingsplads ud for Storstrømsvej 8, Esbjerg

​Fra rute E20 køres i tilslutningsanlæg 75, Esbjerg N, ad Kjersing Ringvej mod vest. Ved kryds med Storstrømsvej forsættes mod vest til rundkørsel med Storebæltsvej. Herfra køres ad Storebæltsvej ca. 175 m mod syd til kryds med Storstrømsvej. Her drejes til venstre ad Storstrømsvej, hvor der langs vejen kan ske parkering og omkobling ved kantsten udfor Storstrømsvej 8. Herfra kan køres mod øst til T-kryds med Storstrømsvej, hvor der drejes til venstre mod nord ad Storstrømsvej. I kryds med Kjersing Ringvej drejes til højre og køres frem til rute E20 ved tilslutningsanlæg 75, Esbjerg N. 

​​
Oprettet
19-05-2016.
Senest opdateret
19-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index