Søg

Energivej 15 via Fabriksvej, 5260 Odense S

Bilag 165

Rutebeskrivelse for modulvogntog til Energivej 15 via Fabriksvej, 5260 Odense S

Kørsel til adressen sker fra rute E20, Fynske Motorvej, tilslutningsanlæg 50, Odense SØ.

Herfra køres videre mod nord ad Munkebjergvej.

Ved kryds Munkebjergvej / Søndre Hospitalsvej / Drejebænken køres til venstre mod sydvest ad Drejebænken.

Ved kryds Drejebænken / Svendborgvej køres til venstre mod sydøst ad Svendborgvej.

Ved kryds Svendborgvej / Energivej køres til højre mod sydvest ad Energivej.

Ved kryds Energivej / Handelsvej køres til højre mod nord ad Handelsvej.

Ved kryds Handelsvej / Fabriksvej køres til højre mod øst ad Fabriksvej.

Ved enden af Fabriksvej køres videre ind til ejendommen.

 

Kørsel fra ejendommen sker ved at køre videre mod vest ad Fabriksvej.

Ved kryds Fabriksvej / Handelsvej køres til venstre mod syd ad Handelsvej.

Ved kryds Handelsvej / Energivej køres til venstre mod øst ad Energivej.

Ved kryds Energivej / Svendborgvej køres til venstre mod nordvest ad Svendborgvej.

Ved kryds Svendborgvej / Drejebænken køres til højre mod nordøst ad Drejebænken.

Ved kryds Drejebænken / Munkebjergvej / Søndre Hospitalsvej køres til højre mod syd ad Munkebjergvej.

Herfra køres videre via rute E20, Fynske Motorvej, tilslutningsanlæg 50, Odense SØ.

 

Adressens til- og frakørselsrute er vist på nedenstående figur.5260-3.JPG

Oprettet
15-05-2018.
Senest opdateret
08-08-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index