Søg

Esbjerg Havn, 6700 Esbjerg

Denne beskrivelse erstatter gældende bilag 2 i Bekendtgørelsen af 27. august 2015 – Bekendtgørelse om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt.
Bilag 2

Rutebeskrivelse for modulvogntog til Esbjerg Havn, 6700 Esbjerg

Kørsel til området sker fra rute E20, Gammelby Ringvej/Estrupvej.

Herfra køres videre ind i området.

 

Kørsel fra området sker ved at køre videre mod øst ad Estrupvej.

Herfra køres videre via rute E20, Estrupvej/Gammelby Ringvej.

 

Adressens til- og frakørselsrute er vist på nedenstående figur.

Bilag 2 - Esbjerg 6700, Esbjerg Havn.jpg

Oprettet
17-05-2018.
Senest opdateret
18-05-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index