Søg

Høgevej 4, 7700 Thisted

Bilag 152

Rutebeskrivelse for modulvogntog til Høgevej 4, 7700 Thisted

Denne supplerende rute erstatter bilag 47 i Bekendtgørelsen af 27. august 2015 – Bekendtgørelse om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt

Kørsel til adressen sker fra rute 11, Aalborgvej.
Herfra køres videre mod syd ad Leopardvej.
Ved rundkørsel Leopardvej/Østerbakken/Leopardvej/Uglevej køres enten via ben 2 mod syd ad Leopardvej.
Ved krydset Leopardvej/Høgevej køres til venstre mod øst ad Høgevej.
Ved Høgevej 4 køres til højre mod syd ind til adressen.
Alternativt køres der ved rundkørslen Leopardvej/Østerbakken/Leopardvej/Uglevej via ben 3 mod øst ad Uglevej.
Ved krydset Uglevej/Uglevej køres til højre mod syd ad Uglevej.
I krydset Uglevej/Høgevej køres ligefrem ind til adressen.

Kørsel fra adressen sker enten ved at køre til venstre mod vest ad Høgevej.
Ved krydset Høgevej/Leopardvej køres til højre mod nord ad Leopardvej.
Ved rundkørsel Leopardvej/Uglevej/Leopardvej/Østerbakken køres via ben 2 mod nord ad Leopardvej.
Alternativt sker kørslen fra adressen ved at køre ligefrem via Uglevej.
Ved krydset Uglevej/Uglevej køres til venstre mod vest ad Uglevej.
Ved rundkørslen Uglevej/Leopardvej/Østerbakken/Leopardvej køres der via ben 1 mod nord ad Leopardvej.
Ved krydset Leopardvej/rute 11, Aalborgvej køres til venstre ad rute 11, Aalborgvej.

Til- og frakørselsrute(r) fremgår af nedenstående figur(er).​​
7700-1.JPG


Oprettet
10-09-2018.
Senest opdateret
11-09-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index