Søg

Hjermvej 9, 7500 Holstebro

Denne beskrivelse erstatter gældende bilag 73 i Bekendtgørelsen af 27. august 2015 – Bekendtgørelse om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt.

Bilag 145

Rutebeskrivelse for modulvogntog til Hjermvej 9, 7500 Holstebro

Kørsel til adressen sker fra enten fra rute 18, Holstebromotorvejen eller fra rute 11, Struer Landevej / Ringvejen.

 

Fra rute 18:

Herfra køres videre mod syd ad Hjermvej.

Ved kryds Holstebromotorvejen / Nordre Ringvej / Hjermvej køres videre mod syd ad Hjermvej.

Ved det første kryds Hjermvej / Lundholmvej køres til højre mod vest ad Lundholmvej.

Ved Lundholmvej 8 eller Lundholmvej 14 køres til venstre ind til adressen.

 

Fra rute 11:

Ved krydset Struer Landevej / Ringvejen / Nørrebrogade / Hjermvej køres videre mod nordøst ad Hjermvej.

Ved det andet kryds Hjermvej / Lundholmvej køres til venstre mod nordvest ad Lundholmvej.

Ved Lundholmvej 8 eller Lundholmvej 14 køres til venstre ind til adressen.

 

Kørsel fra adressen sker enten fra Lundholmvej eller fra Hjermvej.

 

Fra Lundholmvej 8 eller 14 køres til højre mod nord / øst ad Lundholmvej:

Ved kryds Lundholmvej / Hjermvej køres til højre eller til venstre ad Hjermvej.

Herfra køres videre via rute 18, Holstebromotorvejen eller rute 11, Struer Landevej / Ringvejen.

 

Fra Hjermvej køres til højre eller til venstre ad Hjermvej.

Herfra køres videre via rute 18, Holstebromotorvejen eller rute 11, Struer Landevej / Ringvejen.

 

Til- og frakørselsrute(r) fremgår af nedenstående figur(er).

7500-2.JPG

Oprettet
05-12-2018.
Senest opdateret
05-12-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index