Søg

Industrivej 12, Viborg

Fra Aalborgvej eller Nordre Ringvej vest eller øst køres via rundkørslen Indre Ringvej/Nordre Ringvej Aalborgvej ad Indre Ringvej til vestlig rampeforbindelse til Vognmagervej. Her drejes til højre og frem til kryds med Vognmagervej, hvor der drejes til venstre ad Vognmagervej. I krydset med Industrivej drejes til venstre og frem til Industrivej 12. Her svinges til venstre ind til adressen til Industrivej 12. I modsat retning anvendes samme rute, idet der på Vognmagervej køres frem til krydset Vognmagervej/Gl. Aalborgvej, hvor der drejes til højre og via rampe svinges ind på Indre Ringvej i nordlig retning.​Oprettet
30-09-2016.
Senest opdateret
30-09-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index