Søg

Komdrevet 4, Præstø

Fra rute E47/E55 køres i tilslutningsanlæg 39, Bårse, mod øst ad rute 265, Præstø Landevej og Næstvedvej, til Korndrevet., hvor der drejes til venstre ind på adressen. Fra rute E47/E55 køres i tilslutningsanlæg 40, Udby, mod nord ad Københavnsvej og Hovedvejen til rundkørsel med 265, hvorfra der køres mod vest ad rute 265, Næstvedvej til Korndrevet, hvor der drejes til højre ind på adressen. Samme ruter kan benyttes i modsatte retninger.
 

Oprettet
02-08-2016.
Senest opdateret
02-08-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index