Søg

Spegerborgvej 34

Spegerborgvej 34 via overkørsel fra Ladebovej

Fra rute 22, Slagelsevej, køres i rundkørsel med rute 157 Skelskørvej, mod sydvest ad Skelskørvej – Hovedgaden – Sorø Landevej til kryds med Stigsnæs Landevej. Her drejses til venstre ad Stigsnæs Landevej frem til kryds med Ladebovej, hvor der drejes til højre og ca. 2500 m frem til overkørsel med forbindelse til Spegerborgvej 34. Her drejes til højre ind på ejendommen. I modsat retning anvendes samme rute. 

Oprettet
25-04-2016.
Senest opdateret
28-04-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index