Søg

Sverigesvej 5, Vejen

Tilkørsel må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 68, Vejen, mod syd ad Asbovej frem til rundkørslen ved Esbjergvej/Boulevarden. Rundkørslen krydses og der køres mod syd ad Boulevarden og til højre mod vest ved Industrivej Vest. Efter 800 m drejes til højre mod syd ad Sverigesvej og efter yderligere 230 m svinges til venstre ind på Sverigesvej 5.

Kørsel tilbage til E20 foretages ad samme rute.Oprettet
20-11-2015.
Senest opdateret
15-01-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index