Søg

Thyparken 8, 7700 Thisted

​Tilkørsel til Thyparken 8 må foretages fra rundkørslen mellem rute 11 og 26, hvor der køres mod sydøst ad Hanstholmvej frem til krydset Hanstholmvej/Ringvej/Nørrealle/Over Engen, hvor der drejes til venstre ad Ringvej. Der fortsættes ad Ringvej frem til krydset Ringvej/Thyparken, hvor der drejes til venstre ad Thyparken. Fra p-pladsen på Thyparken køres der til Thyparken 8.
Kørsel fra virksomheden foretages ad samme rute.
Oprettet
03-10-2016.
Senest opdateret
03-10-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index