Søg

Beredskabsøvelse medfører kortvarig lukning af tunnelen på Silkeborgmotorvejen

Beredskaberne og Vejdirektoratet afholder en beredskabsøvelse i Silkeborgtunnelen onsdag den 30. november.

Det bliver nødvendigt kortvarigt at spærre tunnelen, og Vejdirektoratet forventer, at tunnelen derfor vil være spærret for trafik i begge retninger i omkring 15 til 20 minutter mellem klokken 20.00 og 21.00.

Spærringen sker umiddelbart før tunnelen i begge retninger. Der skiltes ikke med omkørselsruter, men trafikanterne kan foretage en omkørsel via det kommunale vejnet mellem tilslutningsanlæg 27 og 29.

Alternativt må trafikanterne holde og vente til øvelsen er slut. Tunnelens bomme går ned, og de elektroniske signaler vil tydeligt vise, at tunnelen er lukket.

Øvelsen skal teste hvordan alarmering og alarmgang, kommunikation, fremrykning og afmelding fungerer i samarbejdet mellem beredskabet og Vejdirektoratet, hvis der fx opstår brand i tunnelen.

Øvelsen gennemføres nu, fordi de sidste ramper på bystrækningen af Silkeborgmotorvejen netop er åbnet. De to ramper ved til- og frakørsel 28 Søholt åbnede den 24. november. Dermed kan alle fremrykningsveje til tunnelen benyttes, hvilket gør en beredskabsøvelse relevant, da motorvejen nu er helt færdig.

Midt- og Vestjyllands Politi, Midtjysk Brand & Redning, Sundhedsberedskabet og Vejdirektoratets Trafikcenter deltager i øvelsen.

Trafikanterne kan holde sig orienteret om spærringen via Vejdirektoratets apps eller www.trafikinfo.dk

Yderligere oplysninger:
Pressekontakt ved beredskaberne:
Erik Kristensen, Midt og Vestjyllands Politi, 7258 9790, EKR004@politi.dk. 

Vejdirektoratet:
Ingeniør Rasmus Bang, 2248 5570, rba@vd.dk
Kómmunikationskonsulent Bjørn Lærkedahl, 2248 2712, bjks@vd.dk

Oprettet
28-11-2016.
Senest opdateret
29-11-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index