Søg

To forskellige vejarbejder spærrer ringvejen i Silkeborg i tre uger i juni og juli

Silkeborgmotorvejen er færdig, og det giver nu Vejdirektoratet mulighed for at udføre to opgaver på ringvejen i Silkeborg, der ikke kunne gennemføres, før størstedelen af trafikken kørte på motorvejen. Begge arbejder vil medføre en spærring af ringvejen i i alt tre uger.
 

​Det første arbejde: Oversvømmelsessikring af Vestre Ringvej 19. juni til 2. juli.

Vejdirektoratet skal her hæve Vestre Ringvej to steder, så vejen ikke bliver oversvømmet af vand fra Silkeborg Langsø.

Der har tidligere været problemer med, at vand fra søen er stået op over vejen i særligt regnfulde perioder.

Med arbejdet reducerer Vejdirektoratet risikoen for, at det bliver et problem i fremtiden.

Arbejdet medfører en spærring af Vestre Ringvej i perioden fra 19. juni til 2. juli. Der vil være omkørsel for gennemkørende trafik via Herningvej og Søndre Ringvej hele døgnet i perioden. Pendlere opfordres til at benytte Silkeborgmotorvejen.

Beboere, ansatte og virksomhedsejere på strækningen må gerne køre hen til deres bestemmelsessted på Vestre Ringvej.  

Beboere nord for Vestre Ringvej skal følge en omkørselsrute via Hvinningdalvej, Frejasvej, Udgårdsvej, Eidervej og Kærsgårdsvej.
Cyklister og fodgængere kan benytte Vestre Ringvej i hele perioden.
 

Alle omkørsler er markeret på dette kort.

Det andet arbejde: Større underføring af Søholt Bæk ved Nordre Ringvej 3. til 9. juli.

Når arbejdet på Vestre Ringvej er overstået, går arbejdet i gang på Nordre Ringvej. Her skal Søholt Bæk, der løber under Nordre Ringvej, udstyres med et rør, der har en større diameter, da det nuværende rør ikke har fornøden kapacitet.

Arbejdet varer en uge, og Nordre Ringvej vil mellem Kejlstrupvej og Ansvej/Nørreskov Bakke være spærret for alle trafikanter - også cyklister og gående. Alle skal derfor benytte Stagehøjvej i perioden.  

Omkørslen er markeret på dette kort.

Yderligere oplysninger:
Teknisk konsulent Benny Frederiksen. Tlf.: 2096 1635. E-mail bvf@vd.dk
Kommunikationskonsulent Bjørn Kock Lærkedahl. Tlf.: 22482712. E-mail: bjks@vd.dk​
​​
Oprettet
16-06-2017.
Senest opdateret
16-06-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index