Søg

Udbygning af Østjyske Motorvej er så småt i gang

Vejdirektoratet udbygger den ”jyske rygrad” på en 15 kilometer strækning mellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd.  Der er endnu ingen synlige spor på strækningen, men aktivitetsniveauet er højt både i Vejdirektoratet og hos entreprenøren Arkil.
30. november 2017
​Vejdirektoratets entreprenør er klar til at gå i gang.  De kommende måneder skal en lang række regnvandsbassiner langs strækningen etableres, og eksisterende regnvandsbassiner skal oprenses.  Andre forberedende anlægsarbejder og ledningsomlægninger vil også finde sted.  

Læs mere her.
Oprettet
30-11-2017.
Senest opdateret
30-11-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index