Søg

Arkæologi

De arkæologiske undersøgelser begyndte i foråret 2010, hvor Silkeborg og Skanderborg Museum gravede søgegrøfter i det område, hvor motorvejen skal ligge. Søgegrøfterne blev brugt til at søge efter spor fra fortiden. Grøfterne var cirka en meter dybe og blev gravet med 20 meters afstand i hele motorvejens linje fra Funder gennem Silkeborg til Låsby. 
 
Ved hjælp af søgegrøfterne fandt arkæologerne mange væsentlige spor fra fortiden, og har siden 2010 været i gang med de egentlige udgravninger i området. De arkæologiske undersøgelser ved motorvejen afsluttes i 2013.
 
Besøg Silkeborg Museums blog på www.silkeborgmuseum.wordpress.com
og Skanderborg Museum på Facebook Skanderborg Museum - Arkæologi og læs om udgravningerne.
 

 To unikke udgravninger

 
To af de arkæologiske udgravninger i området er kommet på Kulturarvstyrelsens top 10 over de vigtigste fund i 2012. Læs mere om fundene.
Oprettet
27-04-2012.
Senest opdateret
28-01-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index