Søg

Støj

Støj beregnes ud fra en fællesnordisk støjberegning, der hedder Nord 2000. Det er Miljøstyrelsen, der fastsætter de vejledende grænseværdier ud fra en afvejning af de virkninger, støjen har på mennesker og af samfundsøkonomiske hensyn. Den vejledende grænseværdi for vejstøj i Danmark er 58 dB, som er en gennemsnitsværdi.

Der er en lang række faktorer, der har indflydelse på, hvor meget støj der kommer fra en vej, og hvordan den opleves af mennesker. Det afhænger blandt andet af trafikken, vejtypen, de fysiske omgivelser og vejret.


​​​​​​​​​​​​​​​
 

 Vil du vide mere om støj

 
Læs mere om støj på Vejdirektoratets hjemmeside
Oprettet
27-04-2012.
Senest opdateret
08-11-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index