Søg

Borgere inviterer Vejdirektoratet til møder om motorvejsstøj

Foreløbigt har to borgergrupper inviteret Vejdirektoratet til at deltage på møder, hvor støj fra motorvejen er på dagsordenen.
01. december 2016
​I Vejdirektoratet er man positive over for henvendelserne, fortæller projektleder Mike Boesen:

”Hvis nogen vil tale med os, så stiller vi naturligvis op, hvis det kan lade sig gøre. Vi vil meget gerne fortælle, hvad vi kan, om støj fra vejen og lytte til borgernes synspunkter,” siger han.

Selvom nogle borgere oplever en øget støj pga. motorvejen, hører det også med til billedet, at der er gjort meget for at reducere støjen fra Silkeborgmotorvejen. 

Der er lagt støjreducerende asfalt på hele strækningen, der er mange kilometer støjskærm, og motorvejen er derudover gravet ned på en strækning på omkring en kilometer og overdækket på 300 meter på bystrækningen. Det har betydet, at der også er mange borgere, der har oplevet, at motorvejen har givet dem mindre støj, end der var før.

Meldingen fra Mike Boesen er også, at selvom Vejdirektoratet meget gerne lytter til borgernes ønsker, er det meget begrænset, hvad der yderligere kan gøres:

”Silkeborgmotorvejen er nok den motorvej i landet, hvor der er gjort mest for at tage hensyn til omgivelserne, så vi har fra Vejdirektoratets side allerede gjort meget for at dæmpe støjen fra vejen,” siger han og pointerer samtidig, at han godt forstår de borgere, der er generet af støjen.

”Når det så er sagt, så anderkender vi fuldt ud, at nogle borgere kan opleve et øget eller ændret støjniveau. Det er vi helt klar over kan være belastende.” 

De støjreducerende tiltag på motorvejen er en del af den anlægslov, som Folketinget har vedtaget. Det vil sige, at det i sin tid var en politisk beslutning, hvordan Silkeborgmotorvejen skulle bygges og dermed støjdæmpes.

”Vi har derfor ikke hjemmel i lovgivningen til at gøre yderligere,” siger Mike Boesen.

Du kan finde anlægsloven for Silkeborgmotorvejen her. 

Støj er omtalt i afsnit 4.1, 4.8 og 4.9. 

Profilerede kantlinjer og hastighed
Flere borgere har henvendt sig til Vejdirektoratet med to konkrete ønsker. De vil gerne have gjort de profilerede (stiplede) kantlinjer på motorvejen plane og sænket hastigheden fra 130 km/t til 110 km/t på udvalgte steder.

Hastigheden på vejen har betydning for støjbilledet, da det især er dækstøjen, der larmer. Og den stiger, jo hurtigere man kører. Men forskellen på støjen er minimal ved en hastighedsnedsættelse fra 130 km/t til 110 km/t. Det vil nemlig kun reducere den samlede vejtrafikstøj på omkring 1 dB. Det vil opleves som en meget svagt hørbar ændring, som uden en direkte sammenligning vil være umulig at høre. 

Derudover er hastighedsbegrænsning på motorvejen også også reguleret i anlægsloven, og Vejdirektoratet skal dermed også i dette tilfælde følge lovgivningen. 

Profilerede kantlinjer larmer, især når lastbiler rammer dem, men de er lavet ud fra trafiksikkerhedsmæssige hensyn. 

Undersøgelse viser, at antallet af trafikulykker generelt falder med 10 procent, når almindelige kantlinjer skiftes ud med profilerede. 

Alvorlige ulykker med personskade, hvor trafikanten kører af vejen, falder med hele 52 procent. Derfor er Vejdirektoratet restriktive med at lave plane kantstriber, da det vil få betydning for trafiksikkerheden.

Et tredje spørgsmål, vi har fået, er, at når vejprojektet nu er blevet billigere end beregnet, hvorfor kan nogle af pengene så ikke bruges på fx flere støjskærme? 

Her er svaret, at Vejdirektoratet ikke kan bruge evt. overskydende midler fra anlægsbevillingen til at bygge nye støjtiltag, da Vejdirektoratet kun må bygge det, der fremgår af anlægsloven.

Borgerne kan klage
På Silkeborgmotorvejens hjemmeside har Vejdirektoratet tidligere informeret om, hvilke klagemuligheder man som borger har, hvis man føler sig generet af støj fra en nyligt åbnet motorvej.


I op til et år efter åbningsdatoen kan alle borgere klage over støj fra en motorvej. Det er Ekspropriationskommissionen, der tager stilling til klagen. Ekspropriationskommissionen kan tilkende klageren en økonomisk erstatning, der fx kan bruges til støjtiltag på egen grund, fx facadeisolering.

Første møde om støj bliver afholdt den 7. december kl. 19.00 til 21.00 hos Silkeborg Højskole. Mødet vil omhandle områderne omkring højskolen og Gødvad Bakke.

Arrangørerne oplyser, at alle er velkomne. Se højskolens hjemmeside her. 

Oprettet
01-12-2016.
Senest opdateret
01-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index