Søg

Nye støjkort for Silkeborgmotorvejen er klar

Vejdirektoratet er i gang med at vurdere supplerende tiltag mod støj fra Silkeborgmotorvejen. Som et led i vurderingen er der foretaget nye støjberegninger på motorvejen, som nu er tilgængelige her på hjemmesiden.
08. november 2017
​Silkeborgmotorvejens nærhed til bymæssig bebyggelse betyder blandt andet, at der er nogle helt særlige støjforhold, som berører naboerne til motorvejen. 

Vejdirektoratet har gennem både planlægnings- og anlægsfasen været meget opmærksom på netop støjproblematikken. Det er vi også for nuværende, men på baggrund af nærmere undersøgelser kan det konstateres, at der er en række forhold ved motorvejsprojektet, der gør, at støjsikringen af strækningen ikke lever op til det, som beboerne kan forvente.  

Derfor er Vejdirektoratet lige nu ved at foretage en nærmere vurdering af mulige tiltag, der skal reducere støjen fra motorvejen. Læs mere om dette her 

Som led i vurderingen af de nødvendige tiltag har Vejdirektoratet foretaget nye støjberegninger langs med Silkeborgmotorvejen, ud fra 2017 trafiktal.

Beregningerne er inddelt på seks forskellige støjkort, som nu er tilgængelige her på hjemmesiden. Klik ind og se de nye støjkort​ 

De nye støjkort giver beboerne langs med motorvejen, og andre interesserede borgere, muligheden for selv at orientere sig i de nyeste støjberegninger, som Vejdirektoratet har foretaget. 

Oprettet
08-11-2017.
Senest opdateret
08-11-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index