Søg

Se de nye dokumenter om støjbekæmpelse her

Silkeborg Kommune har fået foretaget en advokatredegørelse om ansvaret for støjdæmpning ved Buskelund og Funder. Vejdirektoratet har svaret på denne. Samtidig har et flertal af Folketinget afsat midler til støjbekæmpelse i 2018. Se dokumenterne her.
23. februar 2018
​Støjbekæmpelse er fortsat et stort tema på Silkeborgmotorvejen.

Silkeborg Kommune har fået foretaget en advokatredegørelse om ansvaret for støjdæmpning ved Buskelund og Funder. 


Vejdirektoratet har svaret på konklusionerne i denne advokatredegørelse.


Siden har sagen været inddraget i de samlede drøftelser om støjbekæmpelse i Transportudvalget i Folketinget. Et folketingsflertal bestående af alle partier på nær Enhedslisten har nu besluttet, hvordan midlerne til støjbekæmpelse i 2018 skal udmøntes.


Ifølge den politiske aftale skal Vejdirektoratet indenfor anlægsprojektets økonomi planlægge og udføre et projekt til støjbekæmpelse ved Funder Kirkeby. Dette vil ske med inddragelse af Silkeborg Kommune.

For så vidt angår området ved Buskelund har parterne noteret sig, at området blev udstykket til boliger, efter at motorvejens linjeføring var kendt. Det er derfor Silkeborg Kommunes ansvar at håndtere de støjgener, der er opstået i forbindelse hermed.

​​
Oprettet
23-02-2018.
Senest opdateret
14-03-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index