Søg

Tilkørselsramper ved Hårup og Ansvej åbner først sidst på året

Når motorvejen åbnes den 11. september 2016, vil der være to af tilslutningsanlæggene, der må afvente lidt, før de kan tages fuldt i brug.
17. august 2016
Årsagen er i begge tilfælde, at færdigbygningen af anlæggene ikke fysisk kan udføres, før selve motorvejen er taget i brug.

Det ene af disse tilslutningsanlæg er tilslutningsanlæg 26 ved Borgdalsvej lige ved Hårup.

De to østvendte ramper i dette tilslutningsanlæg er allerede i brug i dag. Ved motorvejsåbningen den 11. september 2016 tages frakørselsrampen i østgående retning (altså i retning fra Silkeborg) i brug.

Tilkørselsrampen i vestgående retning (i retning mod Silkeborg) kan derimod ikke tages i brug ved motorvejsåbningen, da den ikke har været mulig at anlægge på grund af den midlertidige vej, der forbinder motorvejen og den ”gamle” hovedvej, Linåvej, med hinanden. Den midlertidige vej bliver overflødig efter motorvejens åbning og fjernes herefter og den manglende rampe kan så anlægges. Den forventes færdig i december 2016. 

Også ramper ved Ansvej må vente

​Det andet tilslutningsanlæg, der først kan færdiggøres efter motorvejens åbning, er tilslutningsanlæg 28 ved Ansvej.

Dette tilslutningsanlæg er planlagt til at være et såkaldt ”halvt” tilslutningsanlæg, idet det kun har to østvendte ramper, nemlig en frakørselsrampe fra øst til Silkeborg og en tilkørselsrampe fra Silkeborg mod øst.

Trafikken fra frakørselsrampen skal fremtidigt fra motorvejen gå over motorvejen på en bro (en såkaldt ”fly-over”) og hen mod Ansvej/Nørreskov Bakke krydset. Denne ”fly-over” er etableret i dag og anvendes midlertidigt som en del af Ringvejen omkring Silkeborg. Derfor kan frakørslen og tilkørslen først færdiggøres, når motorvejen er åbnet og ringvejstrafikken på den nævnte ”fly-over”  og hen mod Ansvej/Nørreskov Bakke krydset er flyttet væk. De to ramper forventes at være færdige i november 2016.​


På kortet har vi markeret de to steder, hvor ramperne først åbner senere. Klik for stor version.
Oprettet
17-08-2016.
Senest opdateret
22-08-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index