Søg

Trafikantspørgsmål om Resenbrokrydset

Vejdirektoratet har den senere tid fået en del henvendelser om Resenbrokrydset. Vi besvarer alle henvendelser direkte, men vi samler også op på en del af spørgsmålene her.
21. januar 2016

​Krydset hvor Skærbækvej, Linåvej, Ringvejen og Århusvej mødes er et trafikeret knudepunkt.

Vejdirektoratet har bygget krydset så det så godt som muligt kan klare presset fra bilerne i myldretiden indtil motorvejen åbner.

Grøntiderne i krydsets signalregulering er også løbende blevet optimeret, så trafikken afvikles bedst muligt.

Men situationen bliver først bedre, når resten af motorvejen åbner i efteråret 2016, fortæller projektleder Mike Boesen.

 
”Situationen i Resenbrokrydset er nok det bedste eksempel, vi har på, at motorvejen virkelig er nødvendig. Krydset er belastet af de mange biler i myldretiden. Vi er meget opmærksomme på Resenbrokrydset,” siger han.


Resenbrokrydset. En del trafikanter er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig.

Trafikanterne spørger
En del trafikanter har henvendt sig med konkrete spørgsmål. Vi samler her op på de vigtigste og på dem, der går igen.  Vi er sikre på, at der er andre, der har samme spørgsmål, men ikke har fået spurgt os i Vejdirektoratet.

Spørgsmål:
Hvorfor er Resenbrokrydset ikke lavet som en rundkørsel? Når motorvejen står færdig vil trafikken i dette kryds blive kraftigt reduceret. Det virker uhensigtsmæssigt altid at skulle holde og vente på en trafik, der fremover vil være meget begrænset, når man for eksempel skal køre fra Silkeborg til Resenbro eller omvendt.

Svar:
Krydsets opbygning med signalregulerede kryds i stedet for en rundkørsel skyldes hensynet til den fremtidige trafikafvikling. Når motorvejen åbner vil trafikbelastningen i Resenbrokrydset og de to nye rampekryds stadig være så stor, at kombinationen af rundkørsel og signalregulerede kryds, på længere sigt stadig ikke vil kunne afvikle trafikken i myldretiden. Ved at lave tre signalregulerede kryds, vil vi kunne sikre, at der er grønt lys i samme retning i alle tre kryds samtidig. Derved vil der ikke blive lange køer af ventende biler imellem de tre kryds.

Spørgsmål:
Hvorfor er der så meget kø i Resenbrokrydset, når man kører på Ringvejen og skal videre ud af Linåvej eller den modsatte vej? Især i myldretiden er det et problem. Det virker som om, at grøntiderne for trafikken, der kører på Skærbækvej/Århusvej, er for gavmild taget i betragtning, at der er markant mindre trafik i den retning i myldretiden.

Svar:
Krydset er for tiden en af de flaskehalse på Ringvejen, som den kommende motorvej netop har til formål at fjerne. Trafikken er øget gradvist gennem de senere år, så kølængder vokser meget for selv små trafikstigninger. Som nævnt tidligere, er grøntiderne i krydsets signalregulering er løbende blevet optimeret, så trafikken afvikles bedst muligt.

Spørgsmål:
Når man skal svinge til venstre i Resenbrokrydset kommende fra Skærbækvej, er det svært at overskue om der er rødt eller grønt for modkørende trafik fra Århusvej. Ude i krydset er der ingen lyssignaler, der viser det. Det betyder, at man kan holde så længe, at den tværgående trafik begynder at køre. Hvorfor er der ikke et lyssignal, der viser de modkørendes signal for de svingende trafikanter?

Svar:
Det er korrekt, at man kan opleve, at den tværgående trafik begynder at køre, inden man er færdig med at svinge. Men det er faktisk et mindre trafiksikkerhedsmæssigt problem, end hvis de svingende trafikanter kører frem, når signalet for de modkørende skifter og de dermed risikerer at støde ind i modkørende biler, der lige sniger sig over for gult eller direkte rødt. Det er selvsagt risikabelt og er en kendt årsag til uheld. Den eksisterende situation giver ikke årsag til uheld i samme omfang. Så spørgsmålet, om sådanne signaler skal sættes op eller ikke, er altid en afvejning mellem service og sikkerhed, og det er blevet mere og mere almindeligt, at hensynet til sikkerheden vejer tungest – således også i Resenbrokrydset.
I den permanente situation efter motorvejens åbning vil der være grønne svingpile i krydset. Disse er ikke taget i brug endnu da dette vil reducere kapaciteten i krydset i den nuværende situation.

Spørgsmål:
Hvorfor må man kun køre 50 km/t på begge sider af Resenbrokrydset? Det virker som en god vej med meget plads, så man burde kunne køre hurtigere.

Svar:
Når motorvejen åbner, vil der ligge tre signalregulerede kryds meget tæt på hinanden. Hertil kommer til– og frakørsel til samkørselspladsen, de mange portaler, skilte, vognbaner og helleanlæg på og langs Århusvej og Skærbækvej. Alle disse forhold taler for en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Frem til motorvejens åbning anvendes de kommende motorvejsramper som adgangsveje for Vejdirektoratets entreprenører, også dette forhold taler for den nuværende hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Spørgsmål:
Når man kører mod Resenbro, så bliver de to vognbaner til én på vej ned ad den lille bakke efter Resenbrokrydset. Det kan give farlige situationer, da mange ikke overholder flettereglerne. Der er også sket et uheld på stedet. Hvad gør Vejdirektoratet for at forhindre uheld der?

Svar:
Det er korrekt, at to vognbaner bliver til én på Skærbækvej på vej ud mod Resenbro. Og det er ikke et usædvanligt vejforløb. Vi har valgt at sætte flettetavler på Skærbækvej i nordgående retning og på Aarhusvej i sydgående retning mod byen for at minde trafikanterne om, at det er flettereglen, der gælder.

Oprettet
21-01-2016.
Senest opdateret
21-01-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index