Søg

Undrer du dig også over denne bygning?

Vi får jævnligt spørgsmål til byggeriet af Silkeborgmotorvejen. Et af dem går dog igen, og det lyder, hvad den flade træbygning på Søholt Parkvej skal bruges til. Skal den bruges i forbindelse med motorvejen? Og ja, det skal den i høj grad.
13. november 2015

​Bygningen er teknikbygning til den overdækkede del af motorvejen. De 330 meter motorvej kommer nemlig til at fungere fuldstændig som en vejtunnel med alt tilhørende teknik og sikkerhedsudstyr som fx vejbelysning, evakueringsbelysning, brandventilation, nødstationer med telefon og brandslukningsudstyr. Hele tunnelanlægget er kameraovervåget, således at tunnelen i tilfælde af uheld  kan spærres ved hjælp af et trafikledelsessytem med bomme og variable hastighedstavler.

Al teknikken i tunnelen til styring og overvågning er samlet i teknikbygningen. En tilsvarende lidt mindre teknikbygning ligger ved den anden ende af tunnelen. Bygningen på Søholt Parkvej kommer også til at indeholde garage og kontorfaciliteter til Vejdirektoratets driftsfolk.

Bygningen indeholder også en nødgenerator, der i tilfælde af strømsvigt sætter ind. Sikkerhedsudstyret i tunnelen virker således stadig, hvis der under strømsvigtet sker en ulykke i tunnelen.

Teknikbygningen er ikke bemandet hele tiden, men udstyret kommunikerer direkte med Vejdirektoratets trafiktårn i København, der hele døgnet overvåger trafikken i tunnelen.

Læs mere om trafiktårnet i denne pressemedddelelse.


Fra denne bygning styres al sikkerhed i den overdækkede del af motorvejen.Bygningen kommer også til at indeholde kontor og garage til Vejdirektoratets driftsfolk, der skal drifte tunnelen.

Oprettet
13-11-2015.
Senest opdateret
16-11-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index